Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Satura izstrādes un informācijas izvietošanas pakalpojumi skolvadības sistēmā un portālā “E-klase” IZM 2018/10 - 25.05.2018. Izglītības sistēmas, SIA līdz 41999 līdz summas sasniegšanai

Līguma teksts (.pdf)