Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Vienošanās pie 2017. gada 10. oktobra līguma Nr. 01-26.1e/117 - - - UNISO, SIA 13499,90 līdz summas sasniegšanai

Vienošanās teksts (.focx)