Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par Izglītības un zinātnes ministrijā nodarbināto veselības apdrošināšanu IZM 2018/7/AK 27.04.2018. 25.05.2018. AAS "BTA Baltic Insurance Company" 40978,55 18.06.2019.