Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par konkursa "Gada sporta skolotājs 2018" organizatoriski tehniskā atbalsta nodrošināšanu - - - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jazz Communications" 3800 līdz saistību  izpildei