Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
30
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
5
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
31
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
26
Viedā enerģētika
13
Sociālās un humanitārās zinātnes
7

Kopējais balsu skaits: 112
Darba grupas

ES Erasmus+ programmas projekta "Valsts pārvaldes institūciju atbalsts māceklībai: daba vidē balstītu mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā" īstenošanas darba grupa

Darba grupa izveidota, lai nodrošinātu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Valsts pārvaldes institūciju atbalsts māceklībai: darba vidē balstītu mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” (National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia), līgums Nr. 2014-3566/001-001 īstenošanu un  projekta izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Darba grupas vadītāja:

E.Papule, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore, tālr.67047994, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Jauniešu neformālās izglītības vienota modeļa izstrādes darba grupa

Darba grupa izveidota, pamatojoties uz MK 2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums" [ārēja saite] 4.1. apakšpunktu.

Darba grupas vadītāja:

Kontaktpersona:
Aija Riba
Izglītības un zinātnes ministrija
Tālr. 67047906
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa

Lai nodrošinātu strukturētā dialoga attīstību nacionālā līmenī, 2010. gadā visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ES Padomes prezidentūras „trio” – Spānija, Beļģija un Ungārija ietvaros tika aicinātas izveidot nacionālā līmeņa darba grupas, izmantojot jau esošās struktūras, un uzsākt konsultācijas ar jauniešiem, nozaru ekspertiem un politikas veidotājiem par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras jaunieši nodarbinātības jomā. Latvija, atsaucoties ierosinājumam veidot nacionālo darba grupu esošo konsultatīvo komisiju ietvarā, izveidoja Strukturētā dialoga nacionālo darba grupu, par tās vadītāju nosakot Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvi.

Darba grupas vadītājs: 
Emīls Anškens, 
Biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” prezidents 
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Darba ar jaunatni sistēmas attīstības modeļa izstrādes darba grupa

Darba grupa izveidota, pamatojoties uz MK 2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums" [ārēja saite] 4.1.apakšpunktu.

Darba grupas vadītājs:
Rinalds Rudzītis
Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldes
jaunatnes un mūžizglītības jautājumu speciālists
Tālr: +371 65055383
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Jaunatnes darba digitalizācijas jautājumu darba grupa Kontaktinformācija:
Rinalds Rudzītis
Jaunatnes politikas eksperts
Biedrība "Projektu darbnīca kopienām"
Mālkalnes prosp. 11-3,Ogre, LV-5001, Latvija
E-pasts.: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Tālr.: +371 26553436

Darba grupa konceptuālā ziņojuma izstrādei par valsts un pašvaldību sporta infrastruktūras attīstību

Darba grupa izveidota, lai saskaņā ar Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam [ārēja saite] paredzēto uzdevumu un pasākumu plānā (VI sadaļa) iekļauto 54.uzdevumu un ar Ministru kabineta 2015.gada 16.februāra rīkojuma Nr.78 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai[ārēja saite] 1.punktu apstiprinātā Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 40.4.pasākumu nodrošinātu konceptuālā ziņojuma izstrādi par valsts un pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstību.

Darba grupas vadītājs:

Edgars Severs, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, tālr.67047935, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Padomes
Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” ir konsultatīva institūcija, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu Pasaules Izglītības forumā (2000.gads, Dakāra) izvirzīto mērķu sasniegšanu Latvijā. Padome veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO), Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izstrādāto ieteikumu ieviešanu izglītības jomā Latvijā. Saskaņā ar 2003.gada 16.septembrī Ministru kabinetā apstiprināto Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” darbību reglamentējošo nolikumu, to vada padomes priekšsēdētājs — Izglītības un zinātnes ministrs.

Konsultatīvā padome mazākumtautību izglītības jautājumos

Īstenojot mazākumtautību izglītības politiku un aktivizētu dažādu sabiedrības viedokļu apmaiņu un rosinātu diskusiju, kā arī sekmētu mazākumtautību izglītības demokrātisku iekļaušanos vienotā Latvijas izglītības sistēmā, 2001.gadā tika izveidota Konsultatīvā padome mazākumtautību izglītības jautājumos.

Kontaktpersona:
Olita Arkle
Izglītības un zinātnes ministrija
Tālr. 67047944
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Latvijas Nacionālā sporta padome

Latvijas Nacionālās sporta padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu ar sportu saistītajos jautājumus.

Kontaktpersona:
Santa Roze
Izglītības un zinātnes ministrija
Tālr. 67047933
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Jaunatnes konsultatīvā padome

Padomes mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Kontaktpersona:

Kontaktpersona:
Aija Riba
Izglītības un zinātnes ministrija
Tālr. 67047906
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA)

Apakšpadomes izveidota, valsts, darba devēju un darbinieku (arodbiedrību) organizāciju sadarbību cilvēkresursu attīstības, izglītības un nodarbinātības valsts politikas un stratēģijas izstrādes un īstenošanas jomā.


Kontaktinformācija:
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departaments
Tālr. 67047955

Nozaru ekspertu padomes Lai sekmētu attiecīgās nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, Izglītības un zinātnes ministrija deleģējusi ministrijas pārstāvjus darbam 12 Nozaru ekspertu padomēs.

1. Izglītības departamenta direktores vietnieci profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā Intu Šustu (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) – Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozarēs.
2. Izglītības departamenta vecāko referenti Dzintru Kalniņu (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.):
2.1. Pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības nozarēs;
2.2. Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozarēs.
3. Izglītības departamenta vecāko referenti Allu Imantu (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.):
3.1. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarēs;
3.2. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarēs.
4. Izglītības departamenta vecāko referenti Dzintru Gorbunovu (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.):
4.1. Kokrūpniecības (mežsaimniecības, kokapstrādes) nozarē;
4.2. Būvniecības nozarē.
5. Izglītības departamenta eksperti Ilzi Buliginu (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.):
5.1. Ķīmiskās rūpniecības nozarē un tās saskarnozarēs;
5.2. Transporta un loģistikas nozarē.
6. Izglītības departamenta vecāko referenti Ingu Tarvidi (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) – Tūrisma un skaistumkopšanas nozarē.
7. Izglītības departamenta vecāko referentu Gunti Jurkeviču (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) – Enerģētikas nozarē.
8. Izglītības departamenta vecāko ekspertu Ēriku Sīku (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.) – Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozarēs.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.