Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

Darba grupa priekšlikumu sagatavošanai izglītības nodrošināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un aleternatīvo statusu ieguvušām personām

Pārstāvji:

R.Alijevs - Mazākumtautību konsultatīvās padomes priekšsēdētājs

I.Brante - Profesionālās izglītības biedrības valdes locekle


Darba grupa ES Erasmus+ projekta “Valsts pārvaldes institūciju atbalsts māceklībai: darba vidē balstītu mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” īstenošanai

Pārstāvji:

A.Līce - Latvijas Darba devēju konfederācijas izglītības eksperte

A.Pavliņa - Latvijas Darba devēju konfederācijas projekta vadītāja

R.Porniece - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nacionālā koordinatore


Jauniešu neformālās izglītības vienota modeļa izstrādes darba grupa

Pārstāvji:

E.Anškens - Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” viceprezidents

V.Brūveris - Biedrības “NEXT” pārstāvis

V.Karule - Biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” valdes locekle

J.Klimanovs - Biedrības “Eizenšteins un dēli” radošais direktors

R.Medne - Biedrības “Latvijas Mazpulki” padomes priekšsēdētāja

I.Šubēvica - Biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” izpilddirektore

L.Vazdiķe - Latvijas Pašvaldību savienības Jaunatnes lietu speciāliste


Darba grupa konceptuālā ziņojuma izstrādei par valsts un pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstību

Pārstāvji:

Guntis Apīnis - Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” padomnieks sporta jautājumos (prombūtnes laikā aizvieto – Andrejs Spridzāns – Dobeles novada domes priekšsēdētājs)

Māris Liepiņš - Biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” valdes izpilddirektors

Indriķis Putniņš - Biedrības “Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” izpilddirektors

Aldons Vrubļevskis - Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” prezidents


Darba grupa konceptuālā ziņojuma izstrādei par sporta veidu reģionālo attīstības centru sistēmas izveidi

Pārstāvji:

G.Apīnis - Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” padomnieks sporta jautājumos (prombūtnes laikā aizvieto – Arnis Šķēls – Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs)

E. Fogelis - Biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” prezidents

I.Putniņš - Biedrības "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija"

Ž.Tikmers - Biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” ģenerālsekretārs

D.Zaļupe - Biedrības “Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome” valdes priekšsēdētāja, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktore


Jaunatnes organizāciju attīstības un kapacitātes stiprināšanas darba grupa

Pārstāvji:

I.Šubēvica - Biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” izpilddirektore (darba grupas vadītāja)

E.Anškens - Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” viceprezidents

A.Astukevičs - Biedrības “Ventspils Jauniešu dome” pārstāvis

L.Aveniņa - Biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” pārstāve

U.Dūmiņš - Zemgales NVO centra valdes priekšsēdētājs

E.Gaušis - Biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” valdes loceklis

A.Jansone - Biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” pārstāve

R.Manuilovs - Biedrības “Jaunatne smaidam” valdes loceklis

R.Medne - Biedrības “Latvijas Mazpulki” padomes priekšsēdētāja

E.Muktupāvels - Biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” valdes loceklis

G.Salmiņa - Nodibinājuma “Reģionālais Baltijas fonds” valdes locekle

M.Šteins - Biedrības “Nītaureņi” valdes priekšsēdētājs


Darba ar jaunatni sistēmas attīstības modeļa izstrādes darba grupa

Pārstāvji:

A.Astukevičs - Biedrības “Ventspils Jauniešu dome” pārstāvis

A.Jansone - Biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” pārstāve

G.Klāsons - Eiropas Jaunatnes politikas zināšanu centra Latvijas pārstāvis

I.Kļava - Biedrības “Latvijas Mazpulki” padomespriekšsēdētājas vietniece

M.Kravale-Pauliņa - Daugavpils Universitātes Karjeras un inicatīvu atbalsta centra vadītāja

R.Manuilovs - Biedrības “Jaunatne smaidam” valdes loceklis

D.Sirmais - Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” direktors

M.Šteins - Biedrības “Nītaureņi” valdes priekšsēdētājs

I.Šubēvica - Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome”  izpilddirektore

L.Vazdiķe - Latvijas Pašvaldību savienības jaunatnes lietu speciāliste


Darba grupa jauna pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādei

Pārstāvji:

G.Auza - Latvijas lielo pilsētu asociācijas pārstāve, Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja

V. Azarevičs - Daugavpils pilsētas skolu direktoru padomes priekšsēdētājs, Daugavpils pilsētas 3.vidusskolas direktors

I.Balamovskis - Latvijas lielo pilsētu asociācijas pārstāvis, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks – direktora vietnieks

I.Dundure - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos

A.Fridrihsons - Latvijas sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes valdes priekšsēdētājas vietnieks

I.Kalniņa - Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas prezidente

D.Kazāka - Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve, Privātās vidusskolas "Patnis" direktore

N.Kubasova - Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos pārstāve, Rīgas 15.vidusskolas direktore

O.Lūsis - Latvijas Pedagogu domes pārstāvis, Informātikas pedagogu asociācijas priekšsēdētājs

I.Maskaļonoka - Republikas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes pārstāve, Tehniskās jaunrades nama „Annas-2” direktore

A.Melle - Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas viceprezidente, Rīgas Juglas vidusskolas direktore

I.Mikiško - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

I.Priževoite - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos

J.Rudzīte - Profesionālās izglītības biedrības pārstāve, Jelgavas Tehnikuma direktore

S.Tukiša - Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas valdes locekle

A.Tūna - Izglītības attīstības centra pārstāve, projekta vadītāja

M.Vanaga - Profesionālās izglītības biedrības pārstāve, Rīgas Amatniecības vidusskolas direktore

M.Vilciņa - Republikas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes pārstāve, Rīgas domes Sporta un interešu izglītības nodaļas vadītāja

G. Voiteka - Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos pārstāve, Puškina liceja direktore

D.Zaķe - Izglītības iniciatīvu centra direktore

D.Zaļupe - Latvijas sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes valdes priekšsēdētāja


 

Darba grupas normatīvā akta, kas nosaka profesora un asociētā profesora amata pretendenta zinātniskās un akadēmiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtību, izstrādei

Pārstāvji:

L.Ribickis - Latvijas Universitāšu asociācijas pārstāvis

B.Rivža - Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācijas pārstāvis

E.Stalidzāns - Latvijas jauno zinātnieku apvienības pārstāvis


Darba grupa jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanai

Pārstāvji:

G.Auza - Latvijas lielo pilsētu asociācijas pārstāve, Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja

I.Balamovskis - Latvijas lielo pilsētu asociācijas pārstāvis, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks – direktora vietnieks

I.Dundure - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos

A.Melle - Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas viceprezidente

I.Priževoite - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos


Darba grupa sadarbības nodrošināšanai ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros izglītības jomā

Pārstāvji:

I.Brante - Profesionālās izglītības biedrības pārstāve, Ogres tehnikuma direktore

A.Līce - Latvijas Darba devēju konfederācijas izglītības un nodarbinātības eksperte

I.Mikiško - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

S.Ozoliņa - Profesionālās izglītības biedrības pārstāve, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Valdes locekle – direktore

I.Stepiņa - Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietniece

I.Trapenciere - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte augstākās izglītības un zinātnes jautājumos

M.Vanaga - Profesionālās izglītības biedrības pārstāve, Rīgas Amatniecības vidusskolas direktore


Darba grupa Skolotāju profesijas standarta izstrādes vadībai

Pārstāvji:

M.Brasla - Arodbiedrības “Latvijas izglītības vadītāju asociācija” pārstāvis, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas direktors

I.Avdejeva - Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte vispārējās izglītības jautājumos


Darba grupa normatīvo aktu grozījumu, kas saistīti ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas funkciju nodošanu Akadēmiskās informācijas centram, izstrādei

Pārstāvji:

A.Līce - Biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” pārstāve

J.Rozenblats - Biedrības “Latvijas Koledžu asociācija” pārstāvis

I.Trapenciere - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte augstākās izglītības un zinātnes jautājumos

I.Zariņa - Biedrības “Latvijas Studentu apvienība” akadēmiskā virziena vadītāja

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.