Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas sarunu procedūras "Schrödinger Academic High-Throughput (HT) zinātniskās programmatūras kopuma licences iegāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2015/51/SP/ERAF), izsludināšanu.

Sarunu procedūra organizēta Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta kārtībā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2015.gada 25.novembris plkst. 17:00.

Sarunu procedūras pamatojums (.pdf)

Informatīvais paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta piekto daļu ievietots: 12.11.2015.


Rezultāts

Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas sarunu procedūras "Schrödinger Academic High-Throughput (HT) zinātniskās programmatūras kopuma licences iegāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2015/51/SP/ERAF), rezultātu.

Uzvarētājs: Schrödinger, LLC, reģ.nr. 954284541.
Piedāvātā līgumcena: 60000 USD bez PVN.

Informatīvais paziņojums ievietots: 07.12.2015.