Izvēlne

Aptauja

Kā aktualizēt drošības jautājumus, sākoties vasaras brīvlaikam?
Par to īpaši jārunā skolā pirms mācību gada beigām
Tā ir vecāku atbildība
Par šiem jautājumiem skolai un vecākiem ar bērniem jārunā regulāri

Iepirkums organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punktu.

Rezultāts:
Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma „Sistēmas “Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” administrēšana” iekšējais audits” (iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2015/2/SP) rezultātu.
Uzvarētājs: SIA “ERNST & YOUNG BALTIC” (Reģ.Nr.40003593454).
Pakalpojuma cena: EUR 9600 bez PVN.
Paziņojums par rezultātiem IZM mājas lapā ievietots: 19.01.2015.
Paziņojums par lēmumu (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.