Izvēlne

Aptauja

Vai Jūsu bērni labprāt piedalās vasaras nometnēs?
Jā, piedzīvojumu nometnēs
Jā, sporta nometnēs
Jā, izglītojošās nometnēs

Iepirkums organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punktu.

Rezultāts:
Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma „Sistēmas “Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” administrēšana” iekšējais audits” (iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2015/2/SP) rezultātu.
Uzvarētājs: SIA “ERNST & YOUNG BALTIC” (Reģ.Nr.40003593454).
Pakalpojuma cena: EUR 9600 bez PVN.
Paziņojums par rezultātiem IZM mājas lapā ievietots: 19.01.2015.
Paziņojums par lēmumu (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.