logo Slovenija

Slovēnijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā
(2008.gada 1.janvāris – 30.jūnijs)

Slovēnijas prezidentūra aicina sekmēt radošumu un inovācijas izglītības jomā, tādējādi nodrošinot Eiropas konkurētspējas attīstību.

Slovēnijas prezidentūra turpinās darbu pie pēdējā progresa ziņoja par darba programmu „Izglītība un apmācība 2010”sagatavošanas, kā arī diskutēs par nākotnes skatījumu izglītībā pēc 2010.gada. Papildus prezidentūra plāno aktīvi piedalīties Lisabonas stratēģijas nākamā posma sagatavošanā.

Slovēnijas prezidentūras trīs galvenās prioritātes izglītības jomā:

  •     sekmēt izglītības un apmācības lomas aktualitāti atjaunotajā Lisabonas stratēģijā;
  •     sekmēt radošumu un inovācijas līdztekus skolu modernizācijai;
  •     sekmēt starpkultūru dialogu un daudzvalodību.

Papildus Slovēnija savas prezidentūras laikā plāno pievērsties tādiem aktuāliem jautājumiem kā: kredītpunktu sistēma profesionālajā izglītībā un apmācībā; augstākās izglītības kvalitātes un starpkultūru dialoga sekmēšana sadarbībā ar trešajām valstīm, proti, Erasmus Mundus (2009-2013) programmas ietvaros; kā arī pieaugušo izglītība, nolūkā atbalstīt iespēju apgūt zināšanas, kas ir atbilstošas un aktuālas darba tirgum. Kā vispārēja prioritāte izvirzīta paplašināšanās un kaimiņattiecību politikas īstenošana, iesaistot Rietumbalkānu valstis un kandidātvalstis, kā arī pārstrādājot Eiropas Izglītības fonda regulu.

Papildus informācijai par Slovēnijas prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras oficiālajā mājas lapā: http://www.eu2008.si.