Lai atbalstītu sporta inventāra un aprīkojuma iegādi akreditētajās vispārējās izglītības iestādēs (pirmsskolas izglītības iestādēs, pamatskolās, sākumskolās un vispārējās vidējās izglītības iestādēs) un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs 2016.gadā, Izglītības un zinātnes ministrija organizē projektu konkursu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” . Projekta pieteikuma iesniedzējs ir pašvaldība, pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016.gada 23.maijs.

Konkursā tiek atbalstīta sporta inventāra un aprīkojuma iegāde attiecīgā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, kā arī sporta interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai. Kopējais konkursam pieejamais finansējuma apmērs – 95 000 EUR.

Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem (IZM 2016.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves”) un pašvaldības līdzfinansējuma. Vienam pojektam pieejamais maksimālais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem – ne mazāks kā 1500 EUR un ne lielāks par 3500 EUR. Projekta pieteikuma iesniedzējs projekta īstenošanā piedalās ar līdzfinansējumu vismaz 50% apmērā no kopējā projekta ietvaros pieprasītā finansējuma apmēra.

Lai piedalītos konkursā, pašvaldība sagatavo finansiālā atbalsta pieprasījumu sporta inventāra un aprīkojuma iegādei akreditētajās vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs. 

Projektu konkursa rezultāti: 

2016. gada 20. jūnijā noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas 2016. gada 6. maijā izsludinātais projektu konkurss “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” (turpmāk – konkurss)

Tika iesniegti 105 projektu pieteikumi no 99 Latvijas pašvaldībām.

Šogad katra pašvaldība konkursam varēja iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu par IZM finansējumu 1500 līdz 3500 EURO apmērā. Rīgas pilsētas pašvaldība atbilstoši konkursa nolikuma 10.punktam varēja iesniegt vienu projekta pieteikumu no katras administratīvi teritoriālās vienības.

Pašvaldības viena projekta ietvaros varēja plānot sporta inventāra iegādi vairākām sava novada vai pilsētas izglītības iestādēm – pirmsskolas izglītības iestādēm, sākumskolām, pamatskolām, vispārējās izglītības iestādēm, speciālās izglītības iestādēm un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm. Konkursa projektu pieteikumos  tika plānota sporta inventāra iegāde 401 izglītības iestādei ar mērķauditoriju 87 245 izglītojamie.

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2016. gada 25. maija rīkojumu Nr. 178 “Par konkursa komisijas izveidi” izveidotās konkursa komisijas sastāvā tika iekļauti 8 Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji no Izglītības departamenta, Nodrošinājuma un finanšu departamenta un Sporta departamenta, 1 Valsts izglītības un satura centra  pārstāvis, 1 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvis, 2 nevalstisko sporta organizāciju pārstāvji (no biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” un biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome”) un 1 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pārstāvis.

85 projektu pieteikumi izvērtēti atbilstoši  konkursa nolikuma (apstiprināts ar ministrijas 2016. gada 6. maija rīkojumu Nr. 163 „Par projektu konkursu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs””) 24.punktam (nolikuma 4.pielikums) un ar konkursa komisijas 2016.gada 20.jūnija lēmumu atbilstoši iegūtajam punktu skaitam sarindoti vietu secībā atbilstoši konkursa nolikuma 26. un 27.punktam.

Atbilstoši kopējiem pieejamiem konkursa finanšu līdzekļiem - 95 000 EUR - pilnā apmērā iespējams atbalstīt 29 projektu pieteikumus.

Kopumā  konkursa ietvaros tiks atbalstīta sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 159 izglītības iestādes,  tai skaitā 41 pirmsskolas izglītības iestāde un 8 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes, ar plānoto kopējo finansējumu 192 120 EUR apmērā.

Vieta Pašvaldība Izglītības iestādes Izglītības
iestāžu
skaits
Izglītojamo
skaits
No IZM
pieprasītā summa
Līdzfinan-
sējums
Kopsumma
1. Kokneses novads Bebru pamatskola
I.G. Kokneses vidusskola
Kokneses internātpamatskola
Pērses sākumskola
PII "Bitīte"
PII "Gundega"
Vecbebru profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
7 1014 3500 3500 7000
2. Gulbenes novads Gulbenes novada BJSS
Stāķu pamatskola
Lizuma vidusskola
Tirzas pamatskola
4 901 3500 6000 9500
3. Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsēta Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas 95.vidusskola
Rīgas Pārdaugavas pamatskola
Rīgas 3.speciālā pamatskola
Rīgas Igauņu pamatskola
Rīgas PII "Sprīdītis"
Rīgas 141.PII "Kastanītis"
7 3456 3500 3603,73 7103,73
4.

Rīgas pilsētas

Ziemeļu rajons

Rīgas 66.vidusskola
Rīgas 7.pamatskola
Rīgas 5 PII "Čiekuriņš"
Rīgas 135. PII "Liepziediņi"
4 623 3292,87 3292,87 6585,74
5. Jelgavas novads Elejas vidusskola
Sesavas pamatskola
Līvbērzes vsk.
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vsk.
Kalnciema PII "Mārīte"
Vilces pamatskola
Kalnciema vidusskola
Vircavas vidusskola
Staļģenes vidusskola
Jelgavas nov. Sporta centrs
10 1727 3490 3509,32 6999,32
6.

Rīgas pilsētas

Centra rajons

N. Draudziņas vidusskola
Rīgas 3.ģimnāzija
1.speciālā internātpamatskola
Sākumskola "Valodiņa"
PII "Pūcīte"
200. PII
6 2220 3326,24 3326,25 6652,49
7. Jelgava Jelgavas 1.internātpamatskola
Jelgavas 6.vidusskola
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Jelgavas 2.pamatskola
PII "Zīļuks"
PII "Kāpēcīši"
6 2396 3495,50 3495,50 6991
8. Valmiera Valmieras sākumskola
Valmieras Pārgaujas sākumskola
Valmieras 2.vidusskola
Valmieras 5.vidusskola
Valmieras Viestura vsk.
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
2. PII "Ezītis"
5.PII "Vālodzīte
6.PII "Kārliena"
PII "Buratino"
Valmieras pilsētas speciālā PII "Bitīte"
Valmieras Bērnu sporta skola
12 5091 3499,99 3499,99 6999,98
9. Riebiņu novads Riebiņu PII "Sprīdītis"
Rušonas pamatskola
Dravnieku pamatskola
Galēnu pamatskola
Sīļukalna pamatskola
Riebiņu vidusskola
6 588 3451 3451 6902
10. Kārsavas novads Mērdzenes pamatskola
Mežvidu pamatskola
Salnavas pamatskola
Kārsavas vidusskola
4 472 1545,69 1598,12 3143,81
11. Rundāles novads Rundāles novada speciālā PII "Saulespuķe"
Rundāles nov. PII "Mārpuķīte"
Pilsrundāles vidusskola
3 511 3499,75 3499,75 6999,50
12. Rīgas pilsētas Kurzemes rajons Rīgas 41.vidusskola
Rīgas 69.vidusskola
Rīgas 54.vidusskola
Rīgas 215.PII
4 1530 2578,47 2578,48 5156,95
13. Iecavas novads Iecavas vidusskola
Iecavas internātpamatskola
Dzimtmisas pamatskola
PII " Cālītis"
PII "Dartija"
Iecavas novada sporta skola "Dartija"
6 1639 3500 4544 8044
14. Madonas novads Barkavas pamatskola
Degumnieku pamatskola
Kalsnavas pamatskola
Mētrienas pamatskola
4 410 3500 3500 7000
15. Ikšķiles novads Ikšķiles vidusskola
Tīnūžu pamatskola
PII "Urdaviņa"
3 1452 3500 3500 7000
16. Krustpils novads Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola
Mežāres pamatskola
Krustpils pamatskola
Sūnu pamatskola
Variešu sākumskola
Vīpes pamatskola
6 631 3062,50 3062,50 6125
17. Rugāju novads Rugāju sporta centrs
Rugāju novada vidusskola
Rugāju novada Eglaines pamatskola
3 384 3496,77 4205,37 7702,14
18. Alūksnes novads Alūksnes Valsts ģimnāzija Alūksnes novada vidusskola
Liepnas vidusskola
Alūksnes pilsētas sākumskola
Bejas pamatskola
Jaunlaicenes pamatskola
Malienas pamatskola
Pededzes pamatskola
Strautiņu pamatskola
Alūksnes pilsētas BJSS
Alūksnes PII Sprīdītis
Alsviķu PII Saulīte
12 1713 3500 3815 7315
19.

Rīgas pilsētas

Latgales priekšpilsēta

Rīgas Pļavnieku ģimnāzija
Rīgas 72. vidusskola
Rīgas Avotu pamatskola Rīgas Valda Avotiņa pamatskola Rīgas Grīziņkalna PII
Rīgas Ziedoņdārza PII
Rīgas 68. PII
7 2163 3420,75 3420,75 6841,50
20. Alojas novads PII "Auseklītis"
PII "Auseklītis" struktūrvienība
Ozolmuižas pamatskola
Alojas vidusskola
Staiceles vidusskola
Alojas novada sporta skola
6 742 3500 3500 7000
21. Limbažu novads Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola ar PII grupām
Pāles pamatskola ar PII grupām
Vidrižu pamatskola ar PII grupām
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola
4 992 3300 3300 6600
22. Balvu novads Bērzkalnes PII
Tilžas PII
PII "Ieviņa"
PII "Pīlādzītis"
PII "Sienāzītis"
Stacijas pamatskola
Balvu pamatskola
Briežuciema pamatskola
Balvu Valsts ģimnāzija
Bērzpils vidusskola
Tilžas vidusskola
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Balvu Sporta skola
13 2123 3433,75 3433,76 6867,51
23. Mārupes novads PII "Mārzemīte"
Mārupes vidusskola
2 1317 3409,80 3409,80 6819,60
24. Aizkraukles novads Aizkraukles novada sporta skola
Aizkraukles pilsētas sākumskola
Aizkraukles PII "Auseklītis"
3 405 3470,97 3471,04 6942,01
25. Bauskas novads Īslīces vidusskola
Codes pamatskola
Bauskas Valsts ģimnāzija Bauskas sākumskola
Bauskas pilsētas pamatskola
5 1522 3500 3500 7000
26. Ķeguma novads Ķeguma komercnovirziena vidusskola
Birzgales pamatskola
PII "Gaismiņa"
PII "Birztaliņa"
4 584 2721,49 2721,53 5443,02
27. Inčukalna novads PII "Jancis"
Inčukalna pamatskola
Vangažu vidusskola
3 784 2865,88 2865,94 5731,82
28. Vecumnieku novads

Vecumnieku novada domes sporta skola
Vecumnieku vidusskola

2 722 3223,24 3223,26 6446,50
29. Beverīnas novads J. Endzelīna Kauguru pamatskola
Brenguļu sākumskola
Trikātas pamatskola
3 319 1596,36 1611,16 3207,52