Drukāt

Projekta rezultātu pārskats (saturiskā daļa) (.docx)

Projekta finansējuma izlietojums (budžeta tāme) (.xlsx)

Apstiprināto projektu saraksts (.xlsx)