Rezultāti

Projekta “Globālā izglītība maziem bērniem” darba lapas (.pdf)

Projekta “Globālie mērķi vietējā kopienā” uzdevumu krājums (.pdf)

Projekta “No lokālā uz globālo – vides ekspedīcija kā mācību pieeja globālās izglītības apguvei vispārizglītojošā skolā” uzdevumu ideju krātuve (.pdf)

Projekta “Skudras Urdas uzdevumu un eksperimentu krājums” (.pdf)

Projekta “Esi Energo Efektīvs”:

darba lapas 6.-8.klasei (.pdf)
darba lapas 9.-10.klasei (.pdf)
spēle (.pdf)

Projekta “Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta” mācību materiāli (.zip)

Projekta “Globālās izglītības principu ieviešana Līvānu 1.vidusskolas mācību darbā” metodiskais materiāls (.pdf)

Veidlapas

Projekta rezultātu pārskats (saturiskā daļa) (.docx)

Projekta finansējuma izlietojums (budžeta tāme) (.xlsx)

Apstiprināto projektu saraksts (.xlsx)