Drukāt

2019.gada 30.aprīlis Inovāciju nometnē Somijā radīs ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem saistītas inovāciju idejas

2018.gada 3.decembris Projekta “Smart-up BSR" partneri tiekas, lai apspriestu zinātnes dialoga lomu reģionu attīstībā

2018.gada 24. septembris Smart-Up BSR Inovāciju Nometne 2018 Tallinā: Gudras un ilgtspējīgas pilsētas Baltijas Jūras Reģionā