Drukāt

Baltic Science Network brošūra (ENG) (.pdf)

Pētījums par sadarbību pētniecībā Baltijas jūras reģionā: esošās partnerības, šķēršļi un turpmākās iespējas - kopsavilkums (LV) (.pdf)

Study on Research Cooperation in the Baltic Sea Region: Existing Networks, Obstacles and Ways Forward (ENG) (.pdf)