Diskutē par ārvalstu un Latvijas labo praksi izglītības un prasmju attīstībai

Diskutēs par prioritātēm un ieteikumiem Latvijas Nacionālajai prasmju stratēģijai

OECD piedalīsies Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas izstrādē