Drukāt

OECD Nacionālās Prasmju stratēģijas Diagnostikas misijas informatīvie materiāli (12.-15.02.2019.)

OECD ekspertu sagatavotā informācija uz Diagnostikas semināru (fona informācija)

OECD Diagnostikas semināra atklāšanas prezentācija

Diagnostikas semināra dalībnieku priekšlikumi rekomendācijām (apkopojums)

OECD Prasmju centra organizētie pasākumi 2018. gada 27.-28. septembrī Parīzē

26.-28. septembrī Parīzē notika OECD Prasmju centra organizētie pasākumi, lai dalībvalstis iepazīstinātu ar OECD Prasmju stratēģijas aktualizācijas procesu un apspriestu nacionālo projektu īstenošanu. Darba seminārā IZM pārstāve J. Muhina sniedza prezentāciju, informējot par sadarbības partneru iesaisti profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības politikas īstenošanā, kā arī Nacionālo Prasmju stratēģijas projektu. Konsultatīvās grupas sēdē tika sniegts pārskats par Latvijas Prasmju stratēģijas projekta struktūru, kontekstu un prioritātēm. Prezentācija ir pieejama šeit.

OECD Prasmju stratēģijas augsta līmeņa darba semināra prezentācija

Projekta īstenošanas ietvars

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēta sadarbības projekta ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju "Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība" īstenošanu"

Apkopojums par OECD Prasmju stratēģijas atklāšanas pasākuma rezultātiem – identificēto prioritāšu jomu ietvara apraksts (darba dokuments angļu valodā) (.docx)