Kredīti

Studiju un studējošā kredīti

Kādus kredītus var saņemt studenti?

 

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru (maksimālo kredīta summu var uzzināt Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā: http://sza.gov.lv/).

Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju kredītu (11 mēnešus pēc studiju beigšanas), šī kredīta procentu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā no atlikušās studiju kredīta summas.

Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas)studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 170,74 euro mēnesī.

Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu).

Studējošā kredīta procentu likme ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā. Procenti par šo kredītu ir jāmaksā katru mēnesi. Tāpēc banka regulāri šo summu ieturēs no studenta konta.

Kredītus piešķir tikai akreditētu studiju programmu apguvei!

 

Papildu informāciju par kredītiem iespējams saņemt:

1. Savas fakultātes vai augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā

2. Studiju un zinātnes administrācijā
Merķeļa ielā 11-531,
Rīga, LV 1050
Tālr. 67702490
www.sza.gov.lv