logo Germany

Vācijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā
(2007.gada 1.janvāris-30.jūnijs)

Lai sniegtu ieguldījumu Eiropas kopējai ekonomikai un sociālās sistēmas iedibināšanai nākotnē, Vācija aicina mobilizēt pašreizējos resursus, sistemātiski palielināt atbalstu, radīt jaunas darba vietas un sekmēt uz zināšanām balstītas Eiropas izveidi, investējot izglītībā un zinātnē.

Sadarbības nostiprināšana izglītības jomā Eiropas valstu vidū - Vācijas prezidentūra rosina eiropiešus fokusēties uz kopēja un vēl sekmīgāka sadarbības tīkla izveidošanu un savu iemaņu un prasmju apvienošanu. Izglītība ir izšķirošs komponents Eiropas sociālajai vienotībai un centrālais katalizators Eiropas integrācijai. Uz zināšanām balstītas Eiropas izveide ir kopēji sasniedzams galamērķis.

Vācijas prezidentūra:

Papildus informācija pieejama arī Vācijas prezidentūras mājas lapā: http://www.eu2007.de