Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma "Zīmola identitātes radošā koncepta, satura un vizuālo materiālu izstrāde par Latvijas zinātni " (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2018/16), izsludināšanu.

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Izglītības un zinātnes ministrijas Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta juriskonsults Aleksejs Gapejevs, tālrunis: 67785688, e-pasts: iepirkumi[at]izm.gov.lv.

Piedāvājumi var tikt iesniegti norādītajā adresē līdz 2018. gada 19. oktobrim plkst. 10:00.

Nolikums (.zip)

Informatīvais paziņojums ievietots: 03.10.2018.


Atbildes uz jautājumiem (09.10.2018.) (.pdf)


 

Rezultāts

Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma "Zīmola identitātes radošā koncepta, satura un vizuālo materiālu izstrāde par Latvijas zinātni" (iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2018/16) rezultātu.
Uzvarētājs: SIA "PR Kvadrāts" (Reģ.Nr. 40003845601).
Piedāvātā pakalpojumu cena 24780,00 EUR bez PVN.

Paziņojums par lēmumu (.pdf)

Informatīvais paziņojums ievietots: 20.11.2018.


 Līgums (.pdf)