1) valsts finansējums Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmā “Zinātne” (05.00.00) 2016.-2018. gadā

Budžeta programma/ apakšprogramma

2016.gads

2017.gads 2018.gads

Zinātne

41 255 421

41 551 365

43 886 352

Zinātniskās darbības nodrošināšana

6 214 095

4 916 461

12 296 206

t.sk. fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

4 388 212

1 195 447

8 479 699

t.sk. Latvijas Zinātņu akadēmijas finansējums

1 021 565

996 750

1 000 250

t.sk. Ventspils Augstskolai Irbenes Radioteleskopa kompleksa uzturēšana

343 000

343 000

343 000

t.sk. Ventspils Augstskolai nākamās paaudzes sensoru programmējamā
LOFAR radioteleskopa izveidei

 

980 000

1 990 000

VIAA administrētās programmas "Baltic Bonus"/ Apvārsnis 2020,
starptautiskās bilaterālās
zinātnieku sadarbības programmas

426 566

434 023

437 758

Zinātnes bāzes finansējums

28 499 864

27 187 533

28 737 432

Krišjāņa Barona Dainu skapis

215 992

215 992

215 992

Valsts pētījumu programmas

5 976 061

8 881 792

2 536 828

Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana

99 409

99 587

99 894

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā okupācijas
režīma 
izpēte Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijā
Latvijas Universitātē

250 000

250 000

0

 

 

2) valsts finansējums Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmā “Zinātne” (05.00.00) 2019.-2020. gadā

Budžeta programma “Zinātne”

2019.gads

2020.gads

Zinātniskās darbības nodrošināšana

14 259 121

17 465 293

t.sk. fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

9 479 699

11 155 739

t.sk. Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju un Latvijas Zinātnes padomes projektu ekspertīzes nodrošināšana

45 499

45 499

t.sk. Latvijas Zinātņu akadēmijas finansējums

996 750

996 750

t.sk. Ventspils Augstskolai nākamās paaudzes sensoru programmējamā

LOFAR radioteleskopa izveidei

990 000

0

t.sk VIAA administrētās programmas "Baltic Bonus"/ Apvārsnis 2020

starptautiskās bilaterālās

zinātnieku sadarbības programmas

441 258

441 258

t.sk. Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Sadarbības
valsts vai Asociētās dalībvalsts statusā

1 361 996

4 168 784

t.sk. RTU Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) kontaktpunkta darbības nodrošināšanai

386 092

99 435

t.sk. Latvijas Universitātei Akadēmiskās bibliotēkas darbības nodrošināšanai

557 827

557 827

Zinātnes bāzes finansējums

27 866 590

27 786 688

Krišjāņa Barona Dainu skapis

215 992

215 992

Valsts pētījumu programmas

3 745 778

9 968 239

Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana

99 894

49 947