Budžeta programma/ apakšprogramma

2016.gads

2017.gads 2018.gads

Zinātne

41 255 421

41 551 365

43 886 352

Zinātniskās darbības nodrošināšana

6 214 095

4 916 461

12 296 206

t.sk. fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

4 388 212

1 195 447

8 479 699

t.sk. Latvijas Zinātņu akadēmijas finansējums

1 021 565

996 750

1 000 250

t.sk. Ventspils Augstskolai Irbenes Radioteleskopa kompleksa uzturēšana

343 000

343 000

343 000

t.sk. Ventspils Augstskolai nākamās paaudzes sensoru programmējamā
LOFAR radioteleskopa izveidei

 

980 000

1 990 000

VIAA administrētās programmas "Baltic Bonus"/ Apvārsnis 2020,
starptautiskās bilaterālās
zinātnieku sadarbības programmas

426 566

434 023

437 758

Zinātnes bāzes finansējums

28 499 864

27 187 533

28 737 432

Krišjāņa Barona Dainu skapis

215 992

215 992

215 992

Valsts pētījumu programmas

5 976 061

8 881 792

2 536 828

Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana

99 409

99 587

99 894

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā okupācijas
režīma 
izpēte Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijā
Latvijas Universitātē

250 000

250 000

0