Izvēlne

Aptauja

Vai Jūsu bērni labprāt piedalās vasaras nometnēs?
Jā, piedzīvojumu nometnēs
Jā, sporta nometnēs
Jā, izglītojošās nometnēs

2014.gadā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir bāzes finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts budžeta programmā 05.00.00 “Zinātne” 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums”. Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumu Nr.1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām[ārēja saite] noteiktajai kārtībai, aprēķinātos līdzekļus piešķir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajiem Izglītības un zinātnes ministrijas un citu ministriju pakļautībā esošajiem valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, tai skaitā valsts dibināto universitāšu zinātniskajiem institūtiem – atvasinātām publiskām personām ar 2014.gadā kopā piešķirot 15 975 108 euro:

IZM 2014.gada 8.jūlija rīkojums “Par bāzes finansējuma piešķiršanu zinātniskajām institūcijām” (.pdf)

IZM 2014.gada 1.decembra rīkojums “Grozījums Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.328 “Par bāzes finansējuma piešķiršanu zinātniskajām institūcijām”” (.pdf)

IZM 2014.gada 15.decembra rīkojums “Par papildus bāzes finansējuma piešķiršanu zinātniskajām institūcijām 2014.gadā” (.pdf)

Zinātnisko institūtu darbības rezultatīvie rādītāji 2014. gada aprēķinam (.pdf)

Zinātnisko institūtu iesniegtie materiāli bāzes finansējuma aprēķināšanai 2014.gadam (.zip)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.