Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas sarunu procedūras "Zinātniskās citējamības datu bāzes “Scopus” rīku licenču iegāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2015/54/SP), izsludināšanu.

Sarunu procedūra organizēta Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta kārtībā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2016.gada 6.janvāris plkst. 10:00.

Sarunu procedūras pamatojums (.pdf)

Informatīvais paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta piekto daļu ievietots: 28.12.2015.


Rezultāts

Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas sarunu procedūras "Zinātniskās citējamības datu bāzes “Scopus” rīku licenču iegāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2015/54/SP), rezultātu.

Uzvarētājs: ELSEVIER B.V., reģ.nr. 33158992.
Piedāvātā līgumcena: iepirkuma 1.daļā 21030 EUR bez PVN, iepirkuma 2.daļā 105345 EUR bez PVN.

Informatīvais paziņojums ievietots: 26.01.2016.