Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas sarunu procedūras "Zinātniskās datubāzes "Web of Science" licences iegāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2018/21/SP), izsludināšanu.
Sarunu procedūra organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta b. un c. apakšpunktu noteikumiem.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 18. decembris plkst. 17:00.

Sarunu procedūras pamatojums (.pdf)

Informatīvais paziņojums ievietots: 07.12.2018.


Rezultāts

Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas sarunu procedūras "Zinātniskās datubāzes "Web of Science" licences iegāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2018/21/SP), rezultātu.
Uzvarētājs: Clarivate Analytics, reģ.nr. 3940169.
Piedāvātā līgumcena: 1 146 641 EUR bez PVN.

Ziņojums (.pdf)

Informatīvais paziņojums ievietots: 19.12.2018.