Rezultāts

Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma "Ziņu aģentūru pakalpojumi" (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2015/53), rezultātu.

Iepirkums organizēts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā.

Uzvarētājs: iepirkuma 1.daļā - SIA "Leta", reģ.nr. 40003229349, piedāvātā ikmēneša kopsumma: 1120 EUR bez PVN; iepirkuma 2.daļā - SIA "Latvian News Service", reģ.nr. 40003099448, piedāvātā ikmēneša kopsumma: 499 EUR bez PVN

Paziņojums par lēmumu (.pdf)

Informatīvais paziņojums ievietots: 18.12.2015.