Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

CERNApstiprinot Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līguma par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā projektu, valdība ir pabeigusi iekšējās procedūras līguma projekta apstiprināšanai pirms tā parakstīšanas 2016. gada 31. oktobrī Ženēvā, CERN mītnē. CERN pusē līguma projekts ir jau apstiprināts 2016. gada jūnijā CERN Padomē. Zinātniskās un tehniskās sadarbības līgums starp Latvijas Republikas valdību un CERN stāsies spēkā tā parakstīšanas dienā. Līdzšinējo sadarbību zinātnisko kontaktu līmenī tas ļaus īstenot jau kvalitatīvi jaunā pakāpē. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinēs Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Šodien CERN galvenais mērķis ir nodrošināt pieejamību starptautiskai laboratorijai augstas enerģijas daļiņu fizikas pētījumiem, kas pārsniedz atomfizikas darbības jomu. Infrastruktūra un pētījumiem nepieciešamie instrumenti paredzēti kodolpētījumiem Eiropas zinātniekiem tikai nemilitāriem mērķiem.

CERN zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumus slēdz ar valstīm, kas nav CERN dalībvalstis, tādējādi stiprinot starptautisko sadarbību. Parakstot šo līgumu, Latvija pievienosies Lietuvai un Igaunijai, kurām jau ir noslēgti šādi zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumi.

Latvijas pētnieki, zinātnieki, inženieri un pētniecības tehniskais personāls varēs pieteikties CERN rīkotajiem konkursiem, lai varētu iesaistīties CERN personālsastāvā. Tāpat Latvijas pētnieki, zinātnieki, inženieri un izglītojamie varēs apmeklēt CERN skolas, tostarp Paātrinātāja skolu, Skaitļošanas skolu, Eiropas Fizikas skolu un CERN Vasaras programmu izglītojamajiem.

Ar IZM izstrādāto noteikumu projektu “Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līgumu par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā” var iepazīties: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389544&mode=mk&date=2016-09-27

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.