Publicēts 26 marts 2020

Latvijas augstskolas, zinātniskie institūti, studenti, ideju maratoni (hakatoni) pēdējo nedēļu laikā ir plaši iesaistījušies jaunrades procesos, lai radītu risinājumus globālās pandēmijas Covid 19 ierobežošanai. Īsā laikā Latvijas cilvēku radošais potenciāls, zināšanas un prasmes jau spējušas izstrādāt prototipus, kas tik ļoti vajadzīgi gan medicīnas personālam, gan ikvienam, lai pasargātu savu un sabiedrības veselību kopumā.

Ideju maratonā izstrādāts jauns sejas vairogs medicīnas personālam, kuru izgatavošanā tiek izmantoti 3D printeri un CNC lāzergriešanas iekārtas. Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām vajadzīgu profesiju apguvi, šādas modernas iekārtas ar ES fondu atbalstu tiek izmantotas mācību procesā gan Latvijas augstskolās, gan profesionālās izglītības iestādēs, kuras šobrīd aktīvi ir iesaistītas sejas aizsargvairogu ražošanas ciklā. Ideju maratonā izveidots arī mākslīgās elpināšanas prototips un šīs idejas potenciāls var tikt izmantots, lai nodrošinātu akūtu nepieciešamību pēc šādām papildu iekārtām Latvijas medicīnas iestādēs.

Latvijas zinātnieki kopā ar pasaules vadošajām pētniecības laboratorijām strādā pie vakcīnas radīšanas, kas cilvēci spēs pasargās no Covid 19 pandēmijas.

Lielā mērā, pateicoties mērķtiecīgi veiktajiem ES fondu ieguldījumiem Latvijas izglītības sistēmas modernizācijā, šobrīd ir iespējams veikt nebijušu pilna apmēra izglītošanu, nodrošinot attālināto mācību procesu. Attālinātās mācības iespējams īstenot, pateicoties ievērojamiem ieguldījumiem skolu modernizācijā, tajā skaitā informācijas tehnoloģiju nodrošinājumā skolās un augstskolās.