Publicēts 31 marts 2020

Turpmāk būs iespējams Eiropas Savienības (ES) fondu projektos veiktos izdevumus līdzfinansēt no ES fondiem gadījumā, kad darbību izpildi ietekmējusi Covid-19 izplatība, atzīstot Covid-19 ietekmi uz projekta īstenošanu par nepārvaramas varas apstākļiem, šādu lēmumu otrdien, 31.martā pieņēmis Ministru kabinets, izskatot Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par ES fondu ikmēneša progresu un projektu izdevumu attiecināmību nepārvaramas varas gadījumā Covid-19 ietekmē.

Plašāk par pieņemto lēmumu.