Publicēts 12 maijs 2020

Klātienē no 2020. gada 12. maija var organizēt sporta treniņus un individuālās nodarbības, ievērojot nosacījumus, lai gādātu par iesaistīto drošību un veselību.

Iepazīties ar nosacījumiem:

ATVĒRT

 

Šo materiālu sagatavojusi Izglītības un zinātnes ministrija, un tas ir saskaņots ar Veselības ministriju.