Izvēlne

Aptauja

Kā aktualizēt drošības jautājumus, sākoties vasaras brīvlaikam?
Par to īpaši jārunā skolā pirms mācību gada beigām
7
Tā ir vecāku atbildība
23
Par šiem jautājumiem skolai un vecākiem ar bērniem jārunā regulāri
161

Kopējais balsu skaits: 191

                                          lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Pasākums

Finansējums

EUR

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Projektu iesniegumu atlases Apstiprinātie projekti

SAM 8.1.2.

Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

Kontaktpersona:

Edgars Lore

Tālr. 67047715 

Epasts: edgars.lore[at]izm.gov.lv

Kopējais 

167 629 115

ERAF 

142 484 746

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2016.gada 18.maijā UK

MK noteikumi Nr.323

Projektu iesniegumu atlase

SAM 8.3.1.1.

Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobācija

Kontaktpersona:

Kristīne Grundmane

Tālr. 67047943

Epasts: kristine.grundmane[at]izm.gov.lv

Kopējais

18 458 382

ESF -

15 689 624

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2015.gada 2.jūlijā UK

MK noteikumi Nr. 670

Atlase slēgta,

apstiprināts 

VISC projekts

Projekta   īstenošana 

SAM 8.3.1.2.

Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde

Kontaktpersona:

Evelina Bole

Tālr. 67047871

Epasts: evelina.bole[at]izm.gov.lv

Kopējais

4 814 359

ESF - 

4 092 205

1.K - 3 090 262

2.K – 1 130 925

Vērtēšanas kritēriji -apstiprināti UK 2018.gada 9.oktobrī

MK noteikumi Nr. 677

Atklāta projektu iesniegumu atlase

projektu iesniegšanas beigu termiņš -13.05.2019

SAM 8.3.2.1.

Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai

Kontaktpersona:

Signe Zvirbule

Tālr. 67047374 

Epasts: signe.zvirbule[at]izm.gov.lv

Kopējais

3 287 350

ESF - 2 794 247

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2016.gada 30.martā UK

MK noteikumi Nr.345

Atlase slēgta,apstiprināts 

VISC projekts

Projekta īstenošana 

SAM 8.3.2.2.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Kontaktpersona:

Kristīne Grundmane

Tālr. 67047943 

Epasts: kristine.grundmane[at]izm.gov.lv

Kopējais

34 345 390

ESF -  

29 193 581

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2016.gada 30.martā UK 

MK noteikumi Nr.589

Atlase slēgta, apstiprināts VISC projekts

 Projekta īstenošana

SAM 8.3.6.1.

Dalība starptautiskos pētījumos un nacionālo izglītības pētījumu veikšana       

Kontaktpersona:

Zanda Rudene

Tālr. 67047578

Epasts:

zanda.rudene[at]izm.gov.lv

Kopējais

7 137 350

ESF -

6 066 747

1.K - 2 400 000

2.K - 3 850 000

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2015.gada 24.novembrī UK

26.01.2016.

MK noteikumi Nr.68

Atlase slēgta

Apstiprināts IZM projekts 

Projekta īstenošana 

SAM 8.3.6.2.

Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu

Kontaktpersona:

Zanda Rudene

Tālr. 67047578 

Epasts:

zanda.rudene[at]izm.gov.lv

Kopējais

4 814 359

ESF -

4 092 205

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2017.gada 9.maijā UK

22.08.2017.

MK noteikumi Nr.487

 Atlase slēgta

Apstiprināts IZM projekts  

 Projekta īstenošana
 

SAM 8.3.4.

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus

Kontaktpersona:

Evelīna Bole

Tālr. 67047871

Epasts:evelina.bole[a]izm.gov.lv

 

Kopējais

37 512 376 

ESF-

31 885 519 

 

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 6.jūlija UK sēdē

05.05.2016.MK noteikumi Nr.286

Vienas vienības izmaksu metodika spēkā no 30.11.17

 Atlase slēgta  Projekta " PuMPuRS" īstenošana 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.