Monitoringa logo

Projekta numurs: 8.3.6.2/17/I/001

Untitled 3

Projekta mērķis:

Izglītības kvalitātes sekmēšanai, novērtēšanai un salīdzināšanai, pamatotu izmaiņu izglītības sistēmā īstenošanai, projekta ietvaros paredzēts izveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, kas balstās uz statistiskās informācijas, salīdzinošo izglītības pētījumu rezultātu, valsts līmeņa izglītojamo sasniegumu un citu izglītības iestāžu darba rezultātus raksturojošo rādītāju mērīšanu un analīzi, centralizēto eksāmenu rezultātu analīzi un akreditācijas, licencēšanas, kā arī pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas informācijas izmantošanu un analīzi, ievērojot vidēja termiņa un ilgtermiņa sasniedzamos nozares stratēģiskos mērķus un rezultātus.

Projekta ietvaros plānots īstenot:

1. Izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringa sistēmas apraksta un tajā ietilpstošo izglītības kvalitātes monitoringa rīku aprakstu izstrādi, aprobāciju un ieviešanu;
2. Nacionāla līmeņa pētījumu programmas izveidi un īstenošanu izglītībā;
3. Mērķa sadarbības, stratēģiskās komunikācijas un mācību pasākumus par izglītības kvalitātes novērtēšanas monitoringu un tā izmantošanu izglītības politikas veidošanā.

Mērķa grupas:

Valsts institūcijas, kas ir atbildīgas par izglītības politikas izstrādi un īstenošanu, tai skaitā izglītības satura izstrādi, pārraudzību, izglītības kvalitātes novērtēšanu, kā arī starptautisku pētījumu īstenošanu izglītības politikas jomā: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, augstākās izglītības un zinātniskās institūcijas, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas un pētniecību izglītībā. Projekta netiešā mērķa grupa ir citas izglītības pārvaldes institūcijas visos līmeņos (citas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas padotības un pārraudzības iestādes un institūcijas, pašvaldību izglītības pārvaldes), izglītības eksperti, izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju administrācija un personāls, izglītības nozares sociālie un sadarbības partneri, kas izmantos izglītības kvalitātes monitoring datus un rezultātus, pētījumu rezultātus un rekomendācijas izglītības procesa pilnveidošanai un lēmumu pieņemšanai atbilstoši savai kompetencei, kā arī vecāki un izglītojamie, kuriem ir svarīgi saņemt iespējami plašu informāciju par izglītības kvalitāti, lai pieņemtu lēmumus par izglītības iestādes vai konkrētas izglītības programmas apguvi.

Plānotie projekta rezultāti:

Projekta īstenošanas rezultātā ir plānots izveidot izglītības kvalitātes vērtēšanas monitoringa sistēmu, kurā tiks apkopota informācija par visiem izglītības līmeņiem (pirmskolas izglītība, pamatizglītība, vidējā izglītība un augstākā izglītība) un veidiem (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība un pieaugušo izglītība). Izglītības kvalitātes vērtēšanas monitorings vienotā sistēmā apvienos jau pastāvošās izglītības kvalitātes komponentes, kā izglītojamo sasniegumi, pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju darba vērtējums, informācija par licencētajām un akreditētajām izglītības programmām, ar attiecīgās izglītības pakāpes un veida izglītojamo mācību mērķiem un absolventu rezultātiem, kas noteikti izglītības standartos.

Tāpat projekta ietvaros tiks īstenoti 8 nacionāla mēroga izglītības kvalitāti raksturojoši pētījumi, kuros padziļināti tiks pētīta dažādu izglītības sistēmu komponenšu, kā izglītojamo sniegums, mācību process visos izglītības līmeņos, pedagogu sagatavošana un profesionālā pilnveide un izglītības sistēmas atbalsta pasākumi, darbību, savstarpējo mijiedarbību un rezultātus.

Projekta atbildīgā amatpersona:

Gunta Arāja, Valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore
Tālrunis: 67047875, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 
1 22
3 strukturshema

 

 

 

 


Projekta aktualitātes

 

Projekta ziņojumi:

Starpziņojums par jēdziena "izglītības kvalitāte" definīciju un to raksturojošajiem kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem (01.10.2019.)  

Projekta progresa ziņojumi:

Progress projekta darbības virzienos – izglītības kvalitātes monitoringa izveide un īstenošana – laikposmā no 01.01.2020. līdz 30.06.2020.

Progress projekta darbības virzienos - izglītības kvalitātes monitoringa izveide un īstenošana - laikposmā no 01.10.2019. līdz 31.12.2019.

Progress projekta darbības virzienos - izglītības kvalitātes monitoringa izveide un īstenošana - laikposmā no 01.07.2019. līdz 30.09.2019.

Progress projekta darbības virzienos – izglītības kvalitātes monitoringa izveide un īstenošana – laikposmā no 01.04.2019. līdz 30.06.2019.

 

“Projekta progresa ziņojumi