Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
Tas jāapgūst skolā

Viedās specializācijas stratēģija

Viedās specializācijas stratēģija (RIS3) ir nacionāla mēroga pētniecības un inovāciju stratēģija tautsaimniecības transformācijai, kas paredz pastāvīgu konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku prioritāšu izvēli un tādu politikas instrumentu veidošanu, kas maksimāli atraisa valsts uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu, tādējādi sekmējot ekonomisko attīstību. Kopš 2014. gada Latvija ir pievienojusies ES RIS3 platformai, lai attīstītu kompetenci RIS3 īstenošanā un sadarbotos pētniecībā un inovācijā ar citiem ES reģioniem.

3RIS3

Ņemot vērā perspektīvos tautsaimniecības transformācijas virzienus un ekonomiskās attīstības prioritātes, Latvijā ir definētas 5 viedās specializācijas jomas un sociālo un humanitāro zinātņu nozare kā joma ar horizontālu ietekmi.
c d e
Zināšanu ietilpīga bioekonomika (.pdf) Viedā enerģētika (.pdf) Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) (.pdf)
 f  b  a
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas (.pdf)  Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas (.pdf) Sociālo un humanitāro zinātņu nozare kā joma ar horizontālu ietekmi (.pdf)
   

Kopš 2014. gada Latvija ir pievienojusies ES RIS3 platformai, lai attīstītu kompetenci RIS3 īstenošanā un veidotu pētniecības un inovāciju sadarbību ar citiem ES reģioniem.

RIS3 monitorings

RIS3 ieviešanas progresa un ieguldītā finansējuma efektivitātes izvērtēšanai kopš 2016. gada ir ieviesta RIS3 monitoringa sistēma. RIS3 monitoringa mērķis ir izvērtēt ekonomiskās transformācijas progresu konkrētā laika periodā atbilstoši definētajiem sasniedzamo mērķu un rezultātu rādītājiem. RIS3 monitoringa ietvaros veiktie datu analīzes rezultāti un secinājumi veidos pamatu jauna RIS3 izstrādei un atbilstošu, savstarpēji integrētu nacionālo rīcībpolitiku un politikas instrumentu arhitektūras veidošanai.

RIS3 pirmais monitoringa ziņojums 2018 (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.