Viedās specializācijas stratēģija

Viedās specializācijas stratēģija (RIS3) ir nacionāla mēroga pētniecības un inovāciju stratēģija tautsaimniecības transformācijai, kas paredz pastāvīgu konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku prioritāšu izvēli un tādu politikas instrumentu veidošanu, kas maksimāli atraisa valsts uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu, tādējādi sekmējot ekonomisko attīstību. Kopš 2014. gada Latvija ir pievienojusies ES RIS3 platformai, lai attīstītu kompetenci RIS3 īstenošanā un sadarbotos pētniecībā un inovācijā ar citiem ES reģioniem.

3RIS3

Ņemot vērā perspektīvos tautsaimniecības transformācijas virzienus un ekonomiskās attīstības prioritātes, Latvijā ir definētas 5 viedās specializācijas jomas un sociālo un humanitāro zinātņu nozare kā joma ar horizontālu ietekmi.
c d e
Zināšanu ietilpīga bioekonomika (.pdf) Viedā enerģētika (.pdf) Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) (.pdf)
 f  b  a
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas (.pdf)  Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas (.pdf) Sociālo un humanitāro zinātņu nozare kā joma ar horizontālu ietekmi (.pdf)
   

Kopš 2014. gada Latvija ir pievienojusies ES RIS3 platformai, lai attīstītu kompetenci RIS3 īstenošanā un veidotu pētniecības un inovāciju sadarbību ar citiem ES reģioniem.

RIS3 monitorings