Sabiedriskajai apspriešanai nodotie normatīvo aktu projekti

Valsts sekretāru sanāksmēs izsludinātie IZM tiesību aktu projekti:

(apgriezti hronoloģiskā secībā)

2020.gada 16.janvārī

Noteikumu projekts "Aizkraukles profesionālās vidusskolas nolikums" VSS-30

Noteikumu autors Inese Terinka, 67047975, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Eiropas Universitāšu iniciatīvā apstiprināto alianšu īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2020.gadam, kur partneri ir Latvijas augstākās izglītības iestādes" VSS-29

Autori: Daiga Ivsiņa, 67047874, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Evi Vīka, 67047707, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2019.gada 19.decembrī

Rīkojuma projekts "Par Liepājas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2019.-2023.gadam"VSS-1243

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 1.septembra rīkojumā Nr.477 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Liepājas Universitātes īpašumā""VSS-1260

2019.gada 12.decembrī

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu""VSS-1223

(Noteikumu autore I.Akmentiņa, 67047816 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"VSS-1224

(Noteikumu autore S.Treimane, 67047924, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 28.novembrī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam"" VSS-1159

(Noteikumu autore I.Vonda, 67358070, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Ogres tehnikuma nolikums"

(Terinka, 67047975, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 21.novembrī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi"" VSS-1143

(Noteikumu autore Abizāre - Vagre 67047864, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi"" VSS-1144

(Noteikumu autore Abizāre - Vagre 67047864, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 17.oktobrī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība""VSS-1041

(Noteikumu autores: Dz.Gorbunova, 67047855, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; I.Terinka, 67047975, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; A.Imanta, 67047955, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Noteikumi par 2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku" VSS-1042

(Noteikumu autore: Mergupe-Kutraite 67047817, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"VSS-1043

Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitorings. Otrais ziņojums"VSS-1044

(Informatīvā ziņojuma autori: Paiders 67047936, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; Salmiņš 67013112, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 10.oktobrī

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķengaraga ielā 8, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta īpašumā" VSS-1002

(Autore: D.Daņiļeviča, 67047889, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 3.oktobrī

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts līgumu"VSS-974

(Autors: Karolis, 67047996, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem""VSS-975

(Autore N. Mazure, 67047940, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""VSS-976

(Autore N. Mazure, 67047940, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""VSS-977

(Autore N. Mazure, 67047940, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

2019.gada 26.septembrī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības""VSS-951

Ministru kabineta noteikumu autore Vecākā eksperte (profesionālā izglītība) Ilze Buligina, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 670477762.

2019.gada 5.septembrī

Noteikumu projekts "Prasības izglītojamo ar speciālajām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības programmās" VSS-873

(MK Noteikumu autores: M.Jansone 67047973 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; M.Reigase 67212240 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru no 2020.gada" VSS-874

(Informatīvā ziņojuma autors: Karolis 67047966, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 29.augustā

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumos Nr.68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""VSS-854

(Noteikumu autore I.Stūre, 67047899, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā"VSS-855

(Grava 67047972, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; Ervalde 65804933, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 15.augustā

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 10. maija noteikumos Nr. 320 “Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu” VSS – 801

(Noteikumu projekta autore I. Stūre, tel.nr. 67047899, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 29. marta noteikumos Nr. 207 “Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu”
VSS – 802

(Noteikumu projekta autore I. Stūre, tel.nr. 67047899, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 1. marta noteikumos Nr. 149 “Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu” VSS – 803

(Noteikumu projekta autore I. Stūre, tel.nr. 67047899, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. februāra noteikumos Nr. 124 “Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu” VSS - 804

(Noteikumu projekta autore I. Stūre, tel.nr. 67047899, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. februāra noteikumos Nr. 125 “Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu” VSS – 805

(Noteikumu projekta autore I. Stūre, tel.nr. 67047899, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 24. maija noteikumos Nr. 351 “Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu” VSS – 806

(Noteikumu projekta autore I. Stūre, tel.nr. 67047899, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Informatīvais ziņojums “Darba vidē balstīta studiju programma skolotāju sagatavošanai: īstenošana un attīstība” VSS – 807

(Informatīvā ziņojuma autore B. Kukjalko, tel.nr. 67047984, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 8.augustā

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu""VSS-751

(Ministru kabineta autore: Z. Iļķēna Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 18.jūlijā

Ministru kabineta noteikumu projekts "Valmieras tehnikuma nolikums" VSS-735

Rīkojuma projekts "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu norises vietām"VSS-737

(Noteikumu autore S.Zvaigzne, 67350960, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""VSS-738

(Likumprojekta autore I.Stūre, 67047899, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums""VSS-739

Noteikumu projekts "Par Vienošanos par grozījumiem 2009.gada 1.marta Latvijas Republikas valdības un Ēģiptes Arābu Republikas valdības līgumā par sadarbību izglītībā un zinātnē" VSS-741

(Noteikumu autore A.Babiča, 67047703, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 11.jūlijā

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2019. un 2020.gadā"VSS-666

(Informatīvā ziņojuma sagatavotāja E.Vīka, 67047707; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""VSS-667

(Ministru kabineta noteikumu autore K.Korne, 67047711, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem""VSS-668

(Ministru kabineta noteikumu autore Kamarūte, 67814468, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 20.jūnijā

Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikums "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums"""VSS-570

(Autors D.Garšva, 67047958 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Noteikumu projekts "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas nolikums"VSS-571

(Autore N. Mazure, 67047940, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi"VSS-575

(Autore Jansone 67047877,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 13.jūnijā

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašumā" VSS-553

(Ministru kabineta rīkojuma autore I.Rozenštoka, 67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 17, Rīgā, un valstij piekrītošās būves nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā" VSS-554

(Ministru kabineta rīkojuma autore D.Daņiļeviča,67047889, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu" VSS-555

(Ministru kabineta rīkojuma autore D.Daņiļeviča,67047889, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 6.jūnijā

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) protokolu Līgumam par sadarbību daļiņu fizikā un citās abas puses interesējošās jomās" VSS – 523.

(Protokollēmuma autors K. Karolis, 67047996, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 30.maijā

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem" VSS-474

(Noteikumu autore L.Zeile 67814439, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"" VSS-475

(Noteikumu autores O.Arkle 67047944, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., I.Upeniece 67814244 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi"" VSS-476

(Noteikumu autore K.Grundmane, 67047943, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 23.maijā

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""VSS-458

(Noteikumu autores: Modra Jansone, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Initra Pavloviča, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""VSS-459

(Noteikumu autore: Jansone 67047973, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""VSS-460

(Noteikumu autore: A.Trokša, 67047858, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 16.maijā

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 5.jūlija rīkojumā Nr.318 "Par ēku nodošanu Latvijas Zinātņu akadēmijas valdījumā""VSS-418

(Ministru kabineta rīkojuma autore N. Mazure, 67047940, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.854 "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"VSS-419

(Ministru kabineta noteikumu autore N. Mazure, 67047940, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumu Nr.305 "Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"VSS-420

(Ministru kabineta noteikumu autore N. Mazure, 67047940, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""VSS-421

(Ministru kabineta noteikumu autore N. Mazure, 67047940, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.850 "Rīgas 1.medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem" VSS-422

(Ministru kabineta noteikumu autore N. Mazure, 67047940, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumu Nr.945 "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"VSS-423

(Ministru kabineta noteikumu autore N. Mazure, 67047940, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi""VSS-424

(Ministru kabineta noteikumu autore N. Mazure, 67047940, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 9.maijā

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 “Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību”” VSS -402

(Noteikumu autors I.Stūre, 67047899, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Rīkojuma projekts „Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu” VSS-403

(rīkojuma autors I.Rozenštoka, 67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2019.gada 18.aprīlī

Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību"""VSS-331

(Noteikumu autore I.Stūre, 67047899, Inese.Sture[at]izm.gov.lv)

2019.gada 11.aprīlī

Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei ""Kurbads" ledus halle"" VSS-293

(Noteikumu autors K.Randohs, 67047982, kaspars.randohs[at]izm.gov.lv)

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma objekta iekļaušanu nacionālās sporta bāzes "Liepājas Olimpiskais centrs" sastāvā" VSS-294

(Noteikumu autors K.Randohs, 67047982, kaspars.randohs[at]izm.gov.lv)

Rīkojuma projekts ''Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai" VSS-295

(Noteikumu autori E.Sīka 67047976,eriks.sika[at]izm.gov.lv, I.Pavloviča 67047860, initra.pavlovica[at]izm.gov.lv)

2019.gada 4.aprīlī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"" VSS-271

(Noteikumu projekta autore I.Kamarūte, 67814478, ingrida.kamarute[at]visc.gov.lv)

Noteikumu projekts "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi" VSS-272

(Noteikumu projekta autore I.Kamarūte, 67814478, ingrida.kamarute[at]visc.gov.lv)

2019.gada 28.martā

Informatīvais ziņojums "Reglamentēto profesiju jomas pilnveidošana Latvijā: paveiktais 2016.-2018.gadā un plānotie pasākumi 2019.-2021.gadā" VSS-269

(Autore: I.Stūre, 67047899 Inese.Sture[a]izm.gov.lv)

2019.gada 21.martā

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"" VSS-239

(Noteikumu autore I.Upeniece 67814244 ineta.upeniece[at]visc.gov.lv)

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Stadions", Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, nodošanu bez atlīdzības Ērgļu novada pašvaldības īpašumā"VSS-240

(Rīkojuma autore I.Rozenštoka 67047765, Ilze.Rozenstoka[at]izm.gov.lv)

2019.gada 14.martā

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā" VSS-225

(Rīkojuma autore I.Rozenštoka 67047765, Ilze.Rozenstoka[at]izm.gov.lv)

Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Jauno jātnieku skola"" VSS-227

(Rīkojuma autors K.Randohs 67047982, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

2019.gada 28.februārī

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā" VSS-163

(Noteikumu autore I.Kamarūte, 67814478,ingrida.kamarute[at]visc.gov.lv)

Noteikumu projekts "Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā" VSS-164

(Noteikumu autors E.Sīka 67047976, eriks.sika[at]izm.gov.lv)

2019.gada 21.februārī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.71 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās""VSS-152

(Autore I.Stūre, 67047899, Inese.Sture[at]izm.gov.lv)

Likumprojekts "Par Ventspils Augstskolas Satversmes grozījumiem"VSS-153

(Depkovska, 67047772, Anita.depkovska[at]izm.gov.lv)

2019.gada 14.februārī

Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" VSS - 117

(Likumprojekta autore D.Jansone, 67047785, dace.jansone[at]izm.gov.lv)

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumos Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”” VSS - 118

(Noteikumu autori M.Reigase, 67212240, mudite.reigase[at]visc.gov.lv , I.Prudņikova, 60001643, ilga.prudnikova[at]visc.gov.lv)

2019.gada 31.janvārī

Informatīvais ziņojums ”Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2017.gadā starpposma novērtējumu” VSS-80

(Noteikumu autore A.Babiča, 67047703, alona.babica[at]izm.gov.lv)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"" VSS-81

(Noteikumu autori A.Pūķe, 67047758, alla.puke[at]izm.gov.lv , A.Lazareva, 67814478, anta.lazareva[at]visc.gov.lv)

2019.gada 24.janvārī

Noteikumu projekts "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" VSS-70

(Autores A.Šenberga, 67358074; Andra.Senberga[at]ikvd.gov.lv, A.Lasmane, 67367202; Agnese.Lasmane[at]ikvd.gov.lv)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"" VSS-73

(Autore I.Stūre, 67047899, Inese.Sture[at]izm.gov.lv)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.septembra noteikumos Nr.566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"" VSS-74

(Autore Stūre, 67047899, Inese.Sture[at]izm.gov.lv)

2019.gada 17.janvārī

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai"VSS-35

(Autori Ē.Sīka 67047976, eriks.sika[at]izm.gov.lv, I.Pavloviča 67047860, initra.pavlovica[at]izm.gov.lv)

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu"" VSS-36

Noteikumu projekts "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās"VSS-37

(Autore R.Ančupāne 64615342, ruta.ancupane[at]852.visc.gov.lv)

2019.gada 10.janvārī

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, nekaitēs izglītojamo interesēm"VSS-7

( Autori I.Juhņēviča, 67358078; Inita.Juhnevica[at]ikvd.gov.lv, A.Lasmane 67367202; Agnese.Lasmane[at]ikvd.gov.lv, J.Veinberga 67358077; Jana.Veinberga[at]ikvd.gov.lv)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""VSS-9

(Autori I.J.Mihailovs, 67507833, Janis.Mihailovs[at]ikvd.gov.lv, A.Lasmane 67367202; Agnese.Lasmane[at]ikvd.gov.lv, K.Veldre, 67047857; Kaspars.Veldre[at]izm.gov.lv)

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.535 "Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""VSS-8

( Autore I.Rozenštoka 67047765, Ilze.Rozenstoka[at]izm.gov.lv.lv)

2018.gada 12.decembrī

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lomonosova ielā 1 k-13, Rīgā, pārdošanu" VSS-1242

(Autore M.Adamane 67047756, madara.adamane[at]izm.gov.lv)

Informatīvais ziņojums "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu" VSS-1243

(Autore L.Vikšere, 67047916, Laura.Viksere[at]izm.gov.lv)

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju"" VSS-1241

(Autore M.Adamane 67047756, madara.adamane[at]izm.gov.lv)

2018.gada 29.novembrī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību""VSS-1218

(Noteikumu autore I.Stūre, 67047899, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"VSS-1219

(Noteikumu autore I.Stūre, 67047899, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""VSS-1221

(Noteikumu autore L.Jaunžeikare; 26813629; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""VSS-1222

(Noteikumu autors R.Saksons 67503753, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2018.gada 15.novembrī

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīgā, nodošanu Banku augstskolas īpašumā" VSS-1174

(Ministru kabineta rīkojuma autore: D.Daņiļeviča, 67047889, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība"" VSS-1175

(Ministru kabineta noteikumu autori: I.J.Mihailovs,67507833, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; A.Lasmane 67367202; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; I.Balode 67358077; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

Noteikumu projekts "Valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusa piešķiršanas, anulēšanas un valsts nozīmes interešu izglītības iestāžu finansēšanas kārtība" VSS-1176

(Ministru kabineta noteikumu autori:Rudzīte 67047807,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Trokša 67047858, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2018.gada 8.novembrī

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bangladešas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību augstākās izglītības jomā" VSS-1154

(Noteikumu autore M.Zvirbule, 67047896 maija.zvirbule[at]izm.gov.lv)

2018.gada 1.novembrī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība""VSS-1107

(Noteikumu autori: I.Juhņēviča, 67358078; Inita.Juhnevica[at]ikvd.gov.lv; I.J.Mihailovs, 67507833, Janis.Mihailovs[at]ikvd.gov.lv; A.Lasmane, 67367202, Agnese.Lasmane[at]ikvd.gov.lv)

Noteikumu projekts "Noteikumi par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku" VSS-1108

(Noteikumu autore: Mergupe-Kutraite 67047817, dzintra.mergupe-kutraite[at]izm.gov.lv)

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā"VSS-1109

(Noteikumu autore: I.Rozenštoka 67047765; Ilze.Rozenstoka[at]izm.gov.lv.lv)

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 27.aprīļa rīkojumā Nr.266 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā"" VSS-1128

(Noteikumu autore: I.Rozenštoka 67047765; Ilze.Rozenstoka[at]izm.gov.lv.lv)

2018.gada 18.oktobrī

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā" VSS-1060

(Ministru kabineta noteikumu autore I.Rozenštoka, 67047765, Ilze.Rozenstoka[at]izm.gov.lv)

2018.gada 11.oktobrī

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" VSS-1039

(Sagatavotājs I.Upeniece, 67814244, ineta.upeniece[at]visc.gov.lv)

2018.gada 4.oktobrī

Rīkojuma projekts "Par Rīgas 1.medicīnas koledžas reorganizāciju" VSS-1004

(Sagatavotājs L.Upīte, 67047816, Linda.Upite[at]izm.gov.lv)

Rīkojuma projekts "Par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas reorganizāciju" VSS-1005

(Sagatavotājs L.Upīte, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

2018.gada 13.septembrī

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2018.-2023.gadam" VSS-994

Ministru kabineta autori A.Ozola 25418317, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; M.Adamane 67047756, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2018.gada 13.septembrī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā"" VSS - 936

Noteikumu projekta autore Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte I.Stūre, 67047899, inese.sture[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"" VSS - 937

Noteikumu projekta autore Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte I.Stūre, 67047899, inese.sture[at]izm.gov.lv

2018.gada 30.augustā

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""VSS-908

Noteikumu autore L.Vikšere, 67047916,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"VSS-909  

Noteikumu autore Signe Zvirbule, 67097974,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Noteikumu projekts "Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi" VSS-910  

Noteikumu autore L.Upīte, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi" VSS-911  

Noteikumu autore L.Upīte, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi" VSS-912

Noteikumu autore L.Upīte, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās"" VSS-913

Noteikumu autore L.Upīte, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"" VSS-914  

Noteikumu autore L.Upīte, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" VSS-915

Noteikumu autore Veldre 67047857, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2018.gada 23.augustā

Likumprojekts "Par Ventspils Augstskolas Satversmes grozījumiem" VSS-854

Likumprojekta autore L.Upīte, 67047816, Linda.Upite[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""VSS-855

Noteikumu autore L.Vilde-Jurisone67047767, liga.vilde-jurisone[at]izm.gov.lv 

2018.gada 9.augustā

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi"" VSS-786

Noteikumu autore K.Grundmane, 67047943 Kristine.Grundmane[at]izm.gov.lv

2018.gada 2.augustā

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Latvijas Universitātes īpašumā” VSS-774

Noteikumu autore I.Rozenštoka, 67047765 Ilze.Rozenstoka[at]izm.gov.lv

2018.gada 26.jūlijā

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"" VSS-745

Noteikumu autori Arkle 67047944, olita.arkle[at]izm.gov.lv, A.Rudzīte 67047807 ance.rudzite[at]izm.gov.lv

2018.gada 5.jūlijā

Rīkojuma projekts "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku un vietām" VSS-678

Noteikumu autore S.Zvaigzne, 67350960 Sigita.Zvaigzne[at]visc.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""VSS-671

Noteikumu autore I.Stūre, 67047899, Inese.Sture[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""VSS-672

Noteikumu autore I.Stūre, 67047899, Inese.Sture[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"" VSS-673

Noteikumu autore I.Stūre, 67047899, Inese.Sture[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"" VSS-674

Noteikumu autore I.Stūre, 67047899, Inese.Sture[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.164 "Noteikumi par arhitekta profesionāliem nosaukumiem un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""VSS-675

Noteikumu autore I.Stūre, 67047899, Inese.Sture[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"" VSS-676

Noteikumu autore I.Stūre, 67047899, Inese.Sture[at]izm.gov.lv

2018.gada 7.jūnijā

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.71 "Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji"" VSS-570

Noteikumu autore I. Stūre, 67047899, Inese.Sture[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1001 "Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji""
VSS-572

Noteikumu autori D. Stepanovs, 67047971,dmitrijs.stepanovs[at]izm.gov.lv , N. Mazure, 67047940, nadezda.mazure[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus"" VSS-573

Noteikumu autori D. Stepanovs, 67047971,dmitrijs.stepanovs[at]izm.gov.lv , N. Mazure, 67047940, nadezda.mazure[at]izm.gov.lv

Likumprojekts "Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes grozījumu" VSS-574

Noteikumu autore L.Upīte, 67047816, Linda.Upite[at]izm.gov.lv

2018.gada 31.maijā

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""VSS-532

Ministru kabineta noteikumu autore Z.Rudene,67047992, zanda.rudene[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2.pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" īstenošanas noteikumi"VSS-533

Ministru kabineta noteikumu autore E. Bole, 67047871,evelina,bole[at]izm.gov.lv

2018.gada 24.maijā

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"""VSS-494

Projekta autore I.Švirksta, 67047878,inta.svirksta[at]izm.gov.lv

2018.gada 10.maijā

Noteikumu projekts "Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi" VSS-435

Noteikumu projekta autore Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulte L.Upīte, 67047816, linda.upite[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos"" VSS – 436

Noteikumu projekta autore Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulte L.Upīte, 67047816, linda.upite[at]izm.gov.lv

2018.gada 26.aprīlī

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām"" VSS-419

Noteikumu projekta autore L.Upīte, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulte, 67047816, linda.upite[at]izm.gov.lv

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mehanizatoru ielā 24A, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašumā" VSS-420

Noteikumu projekta autore Ilze Rozenštoka, Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta juriskonsulte, t.67047765, ilze.rozenstoka[at]izm.gov.lv

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu" VSS - 421

Noteikumu projekta autore Ilze Rozenštoka, Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta juriskonsulte, t.67047765, ilze.rozenstoka[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu" VSS-422

Noteikumu projekta autore Anita Vahere – Abražune, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības jautājumos, t.67047828, anita.vahere-abrazune[at]izm.gov.lv

2018.gada 19.aprīlī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti"" VSS-389

Noteikumu projekta autore L.I.Strode, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta eksperte 6707754, laura-iveta.strode[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem" VSS-390

Noteikumu projekta autori Upeniece 67814244, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Kaufmane 67814355, guntra.kaufmane[at]visc.gov.lv

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.aprīļa rīkojuma Nr.256 "Par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.-2020.gadam"" VSS-391

Noteikumu projekta autori A.Riba 67047906, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., D.Garšva 67047875, davids.garsva[at]izm.gov.lv

2018. gada 5. aprīlī

Noteikumu projekts "Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība" VSS-340

Noteikumu autori L. F. Dreimane, 67047970, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., A. Migals, 67047984 atis.migals[at]izm.gov.lv, A. Depkovska, 67047772, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2018. gada 29. martā

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""VSS-316

Noteikumu autore Z. Iļķēna, 67047793, zenta.ilkena[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" VSS-317

Noteikumu autore B. Bašķere,67047835, baiba.baskere[at]izm.gov.lv

2018. gada 22. martā

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019.mācību gadā" VSS-232

Noteikumu autore valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja I.Kamarūte 67814478, Ingrida.kamarute[at]visc.gov.lv

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības maksas EQAR un Latvijas akreditācijas aģentūras dalības maksas ENQA un EQAR segšanai nepieciešamo ikgadējo finansējumu"VSS-233

Informatīvā ziņojumu autore Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vacāka referente K. Krumberga, 67047981, Kristine.Krumberga[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""VSS-235

Noteikumu projekta autore Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta  Juriskonsulte A.Depkovska 67047772, anita.depkovska[at]izm.gov.lv

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pāvu ielā 14, Rīgā, ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta centrs "Mežaparks"" pamatkapitālā"VSS-287

Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta vecākā juriskonsulte M.Adamane 67047756, madara.adamane[at]izm.gov.lv;  Valsts sekretāres vietnieks – Sporta departamenta direktors E.Severs 67047935, edgars.severs[at]izm.gov.lv

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īpašumā" VSS-288

Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta juriskonsulte D.Daņiļeviča, 67047889, Diana.Danilevica[at]izm.gov.lv

2018. gada 8. februārī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"" VSS-125

Ministru kabineta noteikuma projektu sagatavoja M.Upeniece, 67047764, maija.upeniece[at]izm.gov.lv

2018. gada 1. februārī

Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošajiem valsts nekustamajiem īpašumiem Lūznavā" VSS-100

Ministru kabineta rīkojuma projektu sagatavoja I.Rozenštoka 67047765, Ilze.Rozenstoka[at]izm.gov.lv.lv

Noteikumu projekts ""HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledžas nolikums" VSS-99

Ministru kabineta noteikuma projektu sagatavoja L.Upīte, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2018. gada 11.janvārī

Noteikumu projekts "Valsts sociālā atbalsta pedagogiem piešķiršanas un administrēšanas kārtība"

Noteikumu projektu sagatavoja A.Āboliņa 67047930, Anita.abolina[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

Noteikumu projektu sagatavoja I. Krastiņa 67047768, Ilze.Krastina[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.409 "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""

Noteikumu projektu sagatavoja L.Upīte, 67047816, Linda.Upite[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Vadības koledžas nolikums"

Noteikumu projektu sagatavoja L.Upīte, 67047816, Linda.Upite[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""

Noteikumu projektu sagatavoja K.Veldre, 67047857, kaspars.veldre[at]izm.gov.lv; N.Mazure, 67047940, nadezda.mazure[at]izm.gov.lv)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""

Noteikumu projektu sagatavoja K.Veldre 67047857, kaspars.veldre[at]izm.gov.lv; N.Mazure, 67047940, nadezda.mazure[at]izm.gov.lv)

2017. gada 21.decembrī

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumu Nr.788 "Daugavpils medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Noteikumu projektu sagatavoja L.Upīte, 67047816, Linda.Upite[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, resertifikācijas, psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanas kārtība"

Noteikumu projektu sagatavoja D.Papāns, 67047838, dainis.papans[at]izm.gov.lv, A.Lasmane, 67367202, agnese.lasmane[at]ikvd.gov.lv, L.Voitkeviča, 67367202, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Psihologu sertifikācijas padomes nolikums"

Noteikumu projektu sagatavoja D.Papāns, 67047838, dainis.papans[at]izm.gov.lv, A.Lasmane, 67367202, agnese.lasmane[at]ikvd.gov.lv

2017. gada 14.decembrī

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumu Nr.533 "Daugavpils medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Noteikumu projektu sagatavoja L.Upīte, 67047816, Linda.Upite[at]izm.gov.lv

2017. gada 7.decembrī

Likumprojekts "Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes grozījumiem"

Noteikumu projektu sagatavoja L.Upīte, 67047816, Linda.Upite[at]izm.gov.lv

Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

Noteikumu projektu sagatavoja G. Arāja, 67047875, Gunta.Araja[at]izm.gov.lv

Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"

Noteikumu projektu sagatavoja G. Arāja, 67047875, Gunta.Araja[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2018.gadā" VSS-1178

Noteikumu projektu sagatavoja L.Upīte, 67047816, Linda.Upite[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Noteikumi par 2018./2019.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku" VSS-1179

Noteikumu projektu sagatavoja Dz.Mergupe-Kutraite 67047817, dzintra.mergupe[at]izm.gov.lv