Valsts izglītības informācijas sistēma

 ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Sauklis

https://www.viis.lv

Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītā, radītā, iegūtā, uzkrātā un apstrādātā informācija tiek izmantota valsts un pašvaldību funkciju izglītības jomā īstenošanai, piemēram, funkcijām, kas noteiktas Izglītības likuma 14., 15. un 17.pantā – izstrādāt politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus izglītības jomā, nodrošināt obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti, mācību un audzināšanas procesa kvalitātes pilnveides pasākumu izstrāde un īstenošana, pašvaldību izglītības iestāžu dibināšanas, reorganizācijas un slēgšanas saskaņošana, u.c. funkcijas.

Normatīvie akti:

2019.gada 25.jūnija  Ministru kabineta noteikumi Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”  [ārēja saite]

MK 2012.gada 28.februāra noteikumi nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi[ārēja saite]


Kā reģistrēties par sistēmas lietotāju?

Par VIIS lietotāju var kļūt, ja VIIS pieeja nepieciešama darba pienākumu veikšanai un Persona ir darba tiesiskajās attiecībās ar sekojošu iestādi - Izglītības kvalitātes valsts dienestu, novada pašvaldību, republikas pilsētas pašvaldību, izglītības iestādi (tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādi), profesionālās izglītības iestādi, interešu izglītības iestādi, vai profesionālās ievirzes izglītības iestādi (neatkarīgi no to juridiskā statusa).

Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz atbildīgās iestādes vai pašvaldības Vadītāja iesniegumu, piešķir pieejas tiesības VIIS personai, kura ir šīs iestādes darbinieks. Lai paātrinātu pieejas tiesību piešķiršanas procesu, ministrija piedāvā iestādes Vadītāja iesniegumu paraugus un saistību raksta formu personai, kurai nepieciešama pieeja VIIS.

Veidlapa: Vadītāja iesniegums Valsts izglītības informācijas sistēmas lietotāja tiesību piešķiršanai (.doc)

Veidlapa: Vadītāja iesniegums Valsts izglītības informācijas sistēmas lietotāja tiesību anulēšanai (.doc)

Forma: Valsts izglītības informācijas sistēmas lietotāja saistību raksts (.doc)

Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējie noteikumi Nr. 1-6e/20/3 “Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi” (.pdf)

Aizpildīti un parakstīti iesnieguma un saistību raksta oriģināli jānogādā ministrijā Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus lūdzu sūtīt uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
! Lūdzu ņemiet vērā, ka saistību rakstam jābūt parakstītam ar paša lietotāja drošu elektronisko parakstu.

Sistēmas lietotāja materiāli

Pamācība izglītojamo gada vērtējumu ievadei Valsts izglītības informācijas sistēmā (.pdf) 

Dokumentācija studējošo ievadei pieejama šeit ZIP (atjaunota 05.10.2020)

Dokumentācija akadēmiskā personāla ievadei pieejama šeit ZIP (atjaunota 13.08.2020.)

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, lūgums rakstīt e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Jo pilnīgāks ir problēmas apraksts (ar konkrētu piemēru), jo ātrāk  varēsim palīdzēt atrisināt Jūsu pieteikto problēmu. Vēlams problēmziņojumam pievienot ekrānuzņēmumu, norādot kļūdas paziņojumu vai līdzīgu informāciju.


 

 

dokumentācija atjaunota 24.04.2018.