Informācija par plānotajām izmaiņām vispārējās izglītības iestāžu tīklā uz 2020./2021.m.g.

Lēmumu par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju vai slēgšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju. Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija, izskatot jautājumu par saskaņojuma sniegšanu pašvaldības lēmumam, izvērtē saņemto informāciju un sniedz atbildi, nepieciešamības gadījumā pieprasot pašvaldībai arī papildu skaidrojumu.

Capture

Reorganizētās, slēgtās un dibinātās izglītības iestādes 2020.gadā

Reorganizētās, slēgtās un dibinātās izglītības iestādes 2019.gadā

Reorganizētās, slēgtās un dibinātās izglītības iestādes 2018.gadā

Reorganizētās, slēgtās un dibinātās izglītības iestādes 2017.gadā

Reorganizētās, slēgtās un dibinātās izglītības iestādes 2016.gadā

Reorganizētās, slēgtās un dibinātās izglītības iestādes 2015.gadā

Reorganizētās, slēgtās un dibinātās izglītības iestādes 2014.gadā

Reorganizētās, slēgtās un dibinātās izglītības iestādes 2013.gadā

Reorganizētās, slēgtās un dibinātās izglītības iestādes 2012.gadā

Reorganizētās, slēgtās un dibinātās izglītības iestādes 2011.gadā

Reorganizētās, slēgtās un dibinātās izglītības iestādes 2010.gadā

Reorganizētās, slēgtās un dibinātās izglītības iestādes 2009.gadā