Lēmumu par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju vai slēgšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju, lūdzot ministrijai šo lēmumu saskaņot. Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija, izskatot jautājumu par saskaņojuma sniegšanu pašvaldības lēmumam, izvērtē saņemto informāciju izvērtē un sniedz atbildi, nepieciešamības gadījumā pieprasot pašvaldībai arī papildu skaidrojumu.

Izskatot jautājumus par saskaņojumu pašvaldības lēmumam par vispārējās izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, tiek izvērtēta pašvaldības sniegtais skaidrojums par:

  • izglītības iestādes darba kvalitāti – skolēnu mācību rezultāti, izglītības programmu piedāvājums, sasniegumi interešu izglītības jomā, pedagogu un izglītības iestādes vadītāja darba kvalitāte u.c.;
  • turpmākās izglītības pieejamību;
  • transporta nodrošinājumu;
  • izglītības iestāžu tīkla attīstību novadā – pieejamie finanšu resursi, izglītības iestāžu ēku piepildījums un noslogojums, teritorijas demogrāfiskās tendences, pašvaldības ekonomiskās attīstības potenciāls;
  • iesaistīto pušu (skolēnu, pedagogu, vecāku) informētība un viedoklis.

IZM saskaņotie pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju 2020.gadā

 

 

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Darbība ar iestādi

Rezultāts

Reorganizācijas vai likvidācijas datums

1.       

Vandzenes pamatskola

Talsu novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Vandzenes sākumskola

01.09.2020.

2.       

Vilgāles pamatskola

Kuldīgas novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Vilgāles sākumskola

01.09.2020.

3.       

Misas vidusskola

Vecumnieku novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Misas pamatskola

31.07.2020.

4.       

Strenču novada vidusskola

Strenču novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Strenču pamatskola

31.08.2020.

5.       

Virgas pamatskola

Priekules novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Virgas pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”

01.09.2020.

6.       

Balvu pamatskola

Balvu novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Balvu sākumskola

01.08.2020.

7.       

Sākumskola “Taurenītis”

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”

31.08.2020.

8.       

Pāvilostas vidusskola

Pāvilostas novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Pāvilostas pamatskola

31.08.2020.

 9.

Augstkalnes  vidusskola

Tērvetes novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Augstkalnes pamatskola

31.08.2020.

 10.

Zemītes pamatskola

Kandavas novadas pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Zemītes sākumskola

31.08.2020.

 

 

 

11.

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Darbība ar iestādi

Rezultāts

Reorganizācijas vai likvidācijas datums

1.       

Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola

Gulbenes novada pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Gulbenes 2.vidusskolai

01.07.2020.

2.       

Suntažu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs

Ogres novada pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Suntažu vidusskolai

31.08.2020.

3.       

Viļakas pamatskola

Viļakas novada pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Viļakas Valsts ģimnāzijai

31.08.2020.

4.       

Daugavpils 1.speciālā pamatskola

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Daugavpils Stropu pamatskolai – attīstības centram

01.07.2020.

5.       

Jēkabpils pamatskola

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Jēkabpils 2.vidusskolai

31.08.2020.

6.       

Kārķu sākumskola

Valkas novada pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Ērģemes pamatskolai

01.07.2020.

7.       

Krāslavas pamatskola

Krāslavas novada pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Krāslavas Valsts ģimnāzijai

27.08.2020.

8.       

Talsu sākumskola

Talsu novada pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Talsu Valsts ģimnāzijai

01.09.2020.

9.       

Gulbenes 2.vidusskola un Gulbenes novada valsts ģimnāzija

Gulbenes novada pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Izveido Gulbenes novada vidusskolu

01.08.2020.

10.   

Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” un Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Pumpuriņš”

Valkas novada pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Izveido Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi

03.08.2020.

11.

Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

Talsu novada pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Vandzenes sākumsskolai

01.09.2020.

12.

Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte"

Ventspils novada pašvaldība

Pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Ances pamatskolai

Līdz 21.08.2020.

 

 

 

 

 

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Darbība ar iestādi

Reorganizācijas vai likvidācijas datums

1.

Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola

Aizkraukles novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

2.

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola

Līvānu novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

3.

Asūnes sākumskola

Dagdas novada pašvaldība

Likvidācija

30.06.2020.

4.

Izvaltas pamatskola

Krāslavas novada pašvaldība

Likvidācija

31.07.2020.

5.

Ēveles pamatskola

Burtnieku novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

6.

Sīļukalna pamatskola

Riebiņu novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

7.

Annenieku pamatskola

Dobeles novada pašvaldība

Likvidācija

31.07.2020.

8.

Ezersalas speciālā pamatskola

Ciblas novada pašvaldība

Likvidācija

01.08.2020.

9.

Ozolmuižas pamatskola

Alojas novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

9.

Sunākstes pamatskola

Jaunjelgavas novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

11.

Rudes sākumsskola

Nīcas novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.