Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programma 09.00.00 “Sports” 2018.gadam

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves” līdzekļu sadalījumu

Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2018. gadā

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” līdzekļu sadalījumu

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.16.00 “Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā” līdzekļu sadalījumu

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.17.00 „Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai” līdzekļu sadalījumu

Komandu sporta spēļu sporta federācijām piešķirtā valsts budžeta līdzekļu sadalījums 2011-2018

Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2018. gadam

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” līdzekļu sadalījumu