PĒTĪJUMA ZIŅOJUMI

Angliski:

Krājums Academic Careers (.pdf)

  • Academic Careers: Learning from Good International Practice
  • Academic Careers in Latvia: Status Quo Report
  • Academic Careers in Latvia: Recommendations

Krājums Internal Funding and Governance (.pdf)

  • International Trends and Good Practices in Higher Education Internal Funding and Governance
  • Funding and Governance in Latvian Higher Education Institutions: Status Quo Report
  • Internal Funding and Governance in Latvian Higher Education Institutions: Recommendations

Latvian doctoral studies and promotion system (.pdf)

Krājums System-Level Funding (.pdf)

  • Higher Education Financing in Latvia: Analysis of Strengths and Weaknesses
  • Assessment of Current Funding Model’s ‘Strategic Fit’ with Higher Education Policy Objectives
  • Higher Education Financing in Latvia: Final Report

Latviski*:

Akadēmiskā karjera: laba starptautiskā prakse (.pdf)

Akadēmiskā karjera Latvijā: ziņojums par faktisko stāvokli (.pdf)

Doktora līmeņa studijas un promocijas sistēma Latvijā (.pdf)

Starptautiskās tendences un laba prakse augstākās izglītības iekšējā finansēšanā un pārvaldībā (.pdf)

Latvijas augstākās izglītības iestāžu iekšējā finansēšana un pārvaldība - status quo (.pdf)

Latvijas augstākās izglītības iestāžu iekšējā finansēšana un pārvaldība: ieteikumi (.pdf)

Akadēmiskā karjera Latvijā: ieteikumi (pdf.)

2017. GADA 14. JŪNIJA SEMINĀRA PREZENTĀCIJAS

HEInnovate: A Guiding Framework For The Innovative And Enterpreneurial Higher Education Institution (.pdf)

Andrée Sursock. Doctoral education: European trends (.pdf)

Latvia Higher Education. Good Academic Careers (.pdf)

Internal Funding And Governance: Recommendations (.pdf)

Research on university-internal governance in Latvian HEIs: planned interventions (.pdf)

Zinātņu doktori 2015.gadā. Informatīvais apskats (.pdf)

Akadēmiskā karjera Francijā (.pdf)

Akadēmiskā karjera Somijā (.pdf)

Akadēmiskā karjera Nīderlandē (.pdf)

2018. GADA 23. APRĪĻA KONFERENCES PREZENTĀCIJAS

Career frame, recruitment, selection and promotions in Latvia (.pdf)

Improving Governance, Funding and Strategic Management – the Experience of RTU (.pdf)

Performance-based Financing International Practice (.pdf)

Performance-based Higher Education Funding Model (.pdf)

Remuneration (.pdf)

Revisiting the Key Recommendations for HEIs (.pdf)

The Doctorate and the Postdoctorate in Latvia (.pdf)

Infografiks: Akadēmiskās profesijas restarts (.pdf)


SAITES PAPILDU INFORMĀCIJAI

Pasaules Bankas mājaslapa http://www.worldbank.org/

Pasaules Bankas pētniecisko publikāciju datubāze “Open Knowledge Repository


PROJEKTA MATERIĀLI

Internal consequences of external performance-based funding of universities – some German experiences (.pdf)

Internal consequences of external performance-based funding – some Finnish experiences (.pdf)

State of Implementation of the New System-level Performance-based Funding Model (.pdf)

Internal governance and financing of HEIs in Latvia: Focal points for Project Phase I (.pdf)

Outlook on the Cooperation between Ministry of Education and Science and the World Bank (.pdf)

2018. GADA 22. JANVĀRA DARBA SEMINĀRA PREZENTĀCIJAS

ES struktūrfondi augstskolu un koledžu konkurētspējas paaugstināšanai (.pdf)

Academic Selection and Promotion (.pdf)

European Trends in Doctoral and postdoctoral Education (.pdf)

Remuneration –measuring and rewarding performance (.pdf)


*Ja ziņojumu teksts angļu valodā atšķiras no ziņojumu teksta tulkojuma latviešu valodā, tad priekšroka tiek dota tekstam angļu valodā.