Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

 

     

   

Projektā “PuMPuRS” vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs īsteno pasākumus, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības, nepabeidzot skolu. Izglītojamie var saņemt dažādu speciālistu konsultācijas, konsultācijas mācību priekšmetos, kompensāciju par sabiedriskā transporta biļetēm, ēdināšanu un citus pakalpojumus.

Informācija par programmu.

Informācija par pašvaldībām un izglītības iestādēm, kas piedalās projektā..

Programmā augstskolu mācībspēkus stiprinās vairākos veidos: sagatavojot jaunos akadēmiķus doktorantūras programmās, piesaistot ārvalstu personālu Latvijas augstskolām, nodrošinot mācībspēku stažēšanos uzņēmumos, kā arī nodrošinot akadēmiskajam personālam mācības dažādu mūsdienīgu kompetenču apguvei.

Projektā nodarbinātie vecumā no 17 līdz 24 gadiem var pieteikties mācībām sākotnējās profesionālās izglītības programmās otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā, bet nodarbinātie no 25 gadiem var pieteikties mācībām profesionālās tālākizglītības, pilnveides vai neformālās izglītības programmās un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Informācija par pieaugušo izglītības koordinatoriem pašvaldībās.

Izglītojamajiem sadarbībā ar darba devējiem tiek dota iespēja izmēģināt profesijas un praktiskus darba uzdevumus, veidot CV, portfolio, piedalīties diskusijās, doties uz uzņēmumiem un izglītības iestādēm, pieejamas arī vieslekcijas, meistarklases un citas aktivitātes.

Plašāka informācija par projektu.

Informācija par programmu.

Projektā “Praktiskas ievirzes pētījumi” tiek izstrādāti jaunu produktu un tehnoloģiju prototipi, tostarp, jaunas ārstniecības un diagnostikas metodes. Tiek finansēti ar komercpētniecību saistīti projekti un nesaistīti projekti.

Projektā “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” jaunajiem pēcdoktorantiem tiek nodrošinātas karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, attīstot to prasmes un palielinot zinātnisko kapacitāti.

Plašāka informācija par projektu “Pēcdoktorantūras pētniecība” VIAA mājaslapā.

“Praktiskas ievirzes pētījumi”

 

 

 

Projektā tiek īstenotas daudzveidīgas aktivitātes un pasākumi, kas palīdz attīstīt ikviena skolēna spējas un talantus. Liela uzmanība tiek pievērsta spēju un talantu attīstībai arī izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un mācību grūtībām.

Plašāka informācija par projektu pieejama VISC mājaslapā.

Skolu saraksts, kurās pieejams atbalsts.

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.