Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
30
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
5
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
31
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
26
Viedā enerģētika
13
Sociālās un humanitārās zinātnes
7

Kopējais balsu skaits: 112

Izglītības iestādes, kuru 2019.gadā plānoto dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, mainot īstenoto izglītības pakāpi

Nr. p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Komentārs

Datums

 1.

Mežgaļu pamatskola

Bauskas novada pašvaldība

Mežgaļu sākumskola

01.07.2019.

 2.

Līvu sākumskola

Cēsu novada pašvaldība

Līvu pirmsskolas izglītības iestāde

31.08.2019.

3.

Liepnas vidusskola

Alūksnes novada pašvaldība

Liepnas pamatskola

01.08.2019.

4.

Saldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskola

Saldus novada pašvaldība

Saldus novada pašvaldības Kursīšu sākumskola

30.08.2019.

5.

Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu pamatskola

Saldus novada pašvaldība

Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu sākumskola

30.08.2019.

6.

Saldus novada pašvaldības Pampāļu pamatskola

Saldus novada pašvaldība

Saldus novada pašvaldības Pampāļu sākumskola

30.08.2019.

7.

Tumes vidusskola

Tukuma novada pašvaldība

Tumes pamatskola

31.08.2019.

8.

Jelgavas 3.sākumskola

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Jelgavas Centra pamatskola

01.06.2019.

9.

Virbu pamatskola Talsu novada pašvaldība Virbu sākumskola 01.09.2019.

 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu apvienošanu, pievienošanu citai izglītības iestādei

Nr. p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Komentārs

Datums

 1.

Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis”

Tukuma novada pašvaldība

Pievieno Irlavas pamatskolai

01.01.2019.

 2.

Auces novada pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulis”

Auces novada pašvaldība

Pievieno Auces novada pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”

31.12.2018.

 3.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Laimiņa"

Rēzeknes pilsētas dome

Pievieno Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei "Māriņa"

01.06.2019.

 4.

Iecavas internātpamatskola un Dzimtmisas pamatskola

Iecavas novada pašvaldība

Apvienošanas rezultātā izveidota Iecavas pamatskola

30.06.2019.

5.

Jēkabpils vakara vidusskola

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Pievieno Jēkabpils 2.vidusskolai

31.08.2019.

6.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Pievieno Jelgavas Amatu vidusskolai

01.08.2019.

7.

Jelgavas 2.pamatskola Jelgavas pilsētas pašvaldība Pievieno Jelgavas 5.vidusskolai un Jelgavas 6.vidusskolai 28.06.2019.

 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju

Nr. p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Datums

 1.

Jaunmuižas pamatskola

Skrundas novada pašvaldība

31.08.2019.

 2.

Jūrmalas vakara vidusskola

Jūrmalas pilsētas dome

31.08.2019.

 3.

Ozolu sākumskola

Valkas novada pašvaldība

01.06.2019.

4.

Liepājas internātpamatskola

Liepājas pilsētas pašvaldība

01.08.2019.

5.

Andzeļu pamatskola

Dagdas novada pašvaldība

30.06.2019.

6.

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola

Aglonas novada pašvaldība

07.08.2019.

7.

Šķeltovas pamatskola

Aglonas novada pašvaldība

07.08.2019.

8.

Tiskādu speciālā internātpamatskola

Rēzeknes novada pašvaldība

31.08.2019.

9.

Adamovas speciālā internātpamatskola

Rēzeknes novada pašvaldība

31.08.2019.

10.

Ludzas novada vakara vidusskola

Ludzas novada pašvaldība

31.08.2019.

 

 

 

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.