Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

Lai kopīgi meklētu atbildes uz jautājumiem, kādam jābūt latviskam mācību saturam diasporas izglītībā, kā organizēt latvisko izglītību diasporai un sadarbību ar Latvijas institūcijām un kā piesaistīt dažāda vecuma bērnus, jauniešus un pieaugušos diasporas izglītības darbā un mācībās, Izglītības un zinātnes ministrija rīkoja Diasporas izglītotāju forumu š.g. 10.jūlijā Rīgā.

Diasporas izglītotāju forums ir pirmreizējs notikums, kas 10.jūlijā pulcēja 100 dalībnieku – ārvalstīs dzīvojošus latviešus, nedēļas nogales skolu bērnu vecākus, diasporas izglītības darbiniekus, skolotājus un skolu vadītājus un citus interesentus, kam rūp latviešu valodas un kultūras uzturēšana un apguve ārvalstīs. Forumā bija pārstāvēti diasporas izglītības darbinieki no šādām valstīm: ASV, Luksemburga, Francija, Zviedrija, Austrālija, Kanāda, Turcija, Dānija, Norvēģija, Polija, Anglija, Īrija, Austrija, Šveice, Grieķija, Gruzija, Itālija, Spānija, Vācija, Islande, Somija, Portugāle, Beļģija, Dienvidāfrika, Baltkrievija, Igaunija, Krievija.

Pateicoties diasporas izglītotāju neatlaidīgajam un pašaizliedzīgajam darbam, šobrīd latviešu valodu ārpus Latvijas var apgūt vismaz 26 valstīs un vairāk nekā 100 neformālās izglītības mācību iestādēs, kas tiek sauktas par nedēļas nogales skolām. Nenoliedzami svarīgi ir saglabāt latviešu valodas tradīcijas diasporā un tieši izglītība ir pamats latviskuma uzturēšanai diasporā.

Augstu vērtējams ieguldījums, ko diasporas izglītotāji devuši Latvijas valstij, saglabājot un kopjot latviešu valodu un kultūru un stiprinot nacionālo pašapziņu visā plašajā pasaulē.


 Diasporas izglītībai sniegtais atbalsts (.pdf)

Latviešu valodas apguve tālmācībā: lva.classflow.lv pieredze (.pdf)

Latviskās izglītības saturs – kāpēc, ko un kā mācīties un mācīt? (.pdf)

Vecāku loma un sadarbība ar skolu bērna vispusīgai izglītībai (.pdf)


Diasporas izglītotāju seminārs “Latviešu valodas apguves iespējas diasporas izglītībā”

Lai dalītos pieredzē un pārrunātu jautājumus par latviešu valodas apguves iespējām gan vasaras vidusskolās, gan vasaras skolās latviešu valodas un kultūras apguvei, gan bērnu un jauniešu nometnēs, Izglītības un zinātnes ministrija 2018. gada 1. decembrī organizēja diasporas izglītotāju pieredzes apmaiņas semināru “Latviešu valodas apguves iespējas diasporas izglītībā”.

Diasporas izglītotāju semināru atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja, vadīja Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā Vineta Ernstsone.

Garezera Vasaras vidusskolas pedagogu pieredzē dalījās pedagoģes Ina Šulce un Ināra Strautniece, Kursas Vasaras vidusskolas pedagogu pieredzē – Reinis Vējiņš, Annas Ziedares Vasaras vidusskolas pedagogu pieredzē - Ilze Jēgere, Eiropas Vasaras skolas pieredzē – Eiropas Latviešu apvienības pārstāve Aira Priedīte, Latviešu valodas un kultūras vasaras skolas pieredzē – Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centra direktore Sarmīte Miltiņa, latviešu valodas prasmes vērtētāju pieredzē – Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva.

Atbalstot diasporas izglītības centienus un tradīcijas, pirmo reizi ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu 20 pedagogi devās uz diasporas vasaras skolām Amerikas Savienotajās valstīs (Garezera vasaras vidusskola un Vasaras vidusskola “Kursa”), bet 6 pedagogi – uz Austrāliju, Annas Ziedares Vasaras vidusskolu. Nodrošinātas arī valsts valodas prasmes pārbaudes diasporā: ASV – Garezera vasaras vidusskolā un Vasaras vidusskolā “Kursa”, Austrālijā – Adelaidē, Melburnā un Sidnejā. Kopumā diasporā savu latviešu valodas prasmi apliecināja 104 pretendenti.


Pieredze AZVV (Annas Ziedares vasaras vidusskolā) (.pdf)

Latviešu centrs "Garezers" (.pdf)

Rietumkrasta vasaras vidusskola "Kursa" (.pdf)

"Latviešu valodas un kultūras vasaras skola" diasporas jauniešiem (.pdf)

Latviešu valodas apguves iespējas diasporas izglītībā: latviešu valodas prasmes vērtētāju pieredze (.pdf)

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.