2020.gads

OECD: Latvijā profesionālā izglītība sniedz lielākas iespējas karjeras attīstībai (09.09.2020.)

Notiks OECD ikgadējā izglītības pārskata Latvijas datu prezentācijas pasākums (08.09.2020.)

Saeimas deputātus iepazīstina ar jaunākajiem OECD PISA rezultātiem (13.05.2020.)

Starptautiskā pētījumā Latvijas skolēniem labi rezultāti finanšu kompetencē (08.05.2020.)

OECD TALIS jaunākais pētījums: efektīvas mācīšanas pamatā ir skolotāju sadarbība (27.03.2020.)

Palielina atbalstu izglītības kvalitātes pētījumiem un monitoringa sistēmas ieviešanai (17.03.2020.)

Latvija gatavojas starptautiskajiem skolēnu lasītprasmes un izglītības kvalitātes pētījumiem (05.03.2020.)

2019.gads

Starptautiskā pētījumā Latvijas skolēni uzrāda labus rezultātus matemātikā (3.12.2019.)

Notiks konference “Latvija OECD starptautiskos pētījumos PISA 2018 un TALIS 2018 – jaunākie rezultāti” (27.11.2019.)

OECD ziņojumā salīdzināti jaunākie dati par izglītības rādītājiem dažādās valstīs (11.09.2019.)

IEA PIRLS pētījuma dati atspoguļo vecāku ietekmi uz bērna lasītprasmi (5.09.2019.)

93% Latvijas skolotāju par sava darba motivāciju uzskata iespēju sekmēt bērnu attīstību (19.06.2019.)

Ceturto klašu skolēni piedalās pasaulē prestižākajā matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījumā (25.03.2019.)

Preses konferencē informēs par 4. klašu skolēnu dalību starptautiskā pētījumā (21.03.2019.)

Raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” vadītāji kļuvuši par starptautiska izglītības pētījuma skolēniem patroniem (20.03.2019.)

Latvija pirmo reizi piedalīsies pasaulē prestižākajā pieaugušo prasmju un iemaņu novērtēšanas pētījumā (8.02.2019.)

Starptautiskā pētījumā noskaidros 4. klašu skolēnu sasniegumus matemātikā un dabaszinātnēs (6.02.2019.)


2018. gads

OECD izglītības pārskatā Latvija vairākos rādītājos ir līdere (11.09.2018.)

OECD prezentēs pārskatu par izglītību Latvijā starptautiskā salīdzinājumā (6.09.2018.)

Pagarina sadarbības līgumu ar Pasaules Banku augstskolu pārvaldības un akadēmiskā personāla pilnveidei (7.08.2018.)

Skolotāji aktīvi piedalījušies OECD mācību vides pētījumā (11.07.2018.)

OECD PISA 2018 pēta jauniešu izpratni par globāliem izaicinājumiem (26.03.2018.)

Preses konferencē informēs par OECD izglītības pētījumu skolās (21.03.2018.)

Ar ES fondu atbalstu Latvijā pirmo reizi veiks starptautisku pieaugušo profesionālās kompetences pētījumu (13.03.2018.)

Pasaules Banka: Latvijas piemērs var iedvesmot citas Eiropas valstis īstenot reformas augstākajā izglītībā (23.04.2018.)

Pasaules Bankas eksperti prezentēs rekomendācijas augstākās izglītības modernizēšanai (19.04.2018.)


2017. gads

Latvijas skolēni starp pasaules līderiem lasītprasmē (5.12.2017.)

Preses konferencē paziņos Latvijas skolēnu lasītprasmi starptautiskā salīdzinājumā (30.11.2017.)

Inovatīvā pētījumā pirmoreiz skaidrota jauniešu spēja sadarboties problēmu risināšanā (22.11.2017.)

Informēs par Latvijas skolēnu gatavību sadarboties problēmu risināšanā (16.11.2017.)

Latvijas izglītības sistēma atzinīgi novērtēta Eiropas Komisijas ziņojumā (9.11.2017.)

Latvija uzrāda pozitīvas tendences pārskatā par izglītības indikatoriem OECD dalībvalstīs (12.09.2017.)

Notiks OECD ikgadējā izglītības pārskata prezentācijas pasākums (11.09.2017.)

Ar IEA PIRLS pētījuma nacionālo koordinatoru tikšanos gatavojas jaunākajiem rezultātiem par lasītprasmi 4. klases skolēnu vidū (27.06.2017.)

Ceļā uz augstākās izglītības modernizāciju: caurskatāmība, skaidri mērķi un doktorantūras nākotne (20.06.2017.)

Rīgā notiek starptautiskā skolēnu lasītprasmes pētījuma IEA PIRLS nacionālo koordinatoru tikšanās (19.06.2017.)

Diskutēs par Latvijas augstākās izglītības modernizācijas izaicinājumiem (12.06.2017.)

Seminārā māca strādāt ar OECD PISA pētījuma datubāzēm (12.05.2017.)

Apmācīs darbam ar OECD PISA datubāzēm un citiem informācijas resursiem (12.05.2017.)

Skolēnu labklājība: institūciju savstarpējas sadarbības un motivēta skolotāja darba mērķis (01.04.2017.)

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. martam (31.03.2017.)

Šodien Latvijas skolās sākas OECD PISA 2018 izmēģinājuma pētījums (21.03.2017.)

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim (1.02.2017.)

Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas OECD PISA 2015 rezultāti – atbalsts izglītības kvalitātes rīcībpolitikas veidošanā (18.01.2017.)

Infografikas:

Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas OECD PISA 2015 rezultāti Latvijā. Trīs priekšmetu salīdzinājums tiešsaitē un .pdf

Eksāmenu rezultātu salīdzinājums DABASZINĀTNĒS tiešaitē un  .pdf

Eksāmenu rezultātu salīdzinājums MATEMĀTIKĀ tiešaistē un .pdf

Eksāmenu rezultātu salīdzinājums LASĪTPRASMĒ tiešaitē un .pdf


2016. gads

Izglītības darbinieki vērtē OECD PISA 2015 pētījuma rezultātus (8.12.2016.)

PISA 2015 pētījuma rezultātu paziņošanu būs iespējams vērot tiešsaistē (5.12.2016.)

Gaidot OECD PISA 2015 pētījuma pirmos rezultātus, publicēti biežāk uzdotie jautājumi par PISA 2015 programmu (30.11.2016.)

Seminārā diskutēs par Latvijas augstskolu iekšējo pārvaldību un finanšu vadību (22.11.2016.)

6. decembrī notiks konference “Latvija OECD starptautiskos pētījumos PISA 2015 un TALIS 2013 – jaunākie rezultāti” (11.11.2016.)

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2016. 1. janvāra līdz 30. septembrim (25.10.2016.)

Pasaules Bankas izglītības eksperte izvērtē doktorantūras studiju un promocijas procesu Latvijas augstskolās (28.09.2016.)

Publicēts pārskats par izglītības rādītājiem OECD valstīs (15.09.2016.)

CSP aptaujās zinātņu doktorus par viņu karjeras attīstību (1.09.2016)

Pasaules Bankas eksperti atzinīgi vērtē Latvijas pārmaiņu procesus lielākajās augstskolās (6.07.2016.)

Latvijas augstskolas uzlabo pārvaldību (27.06.2016.)

Latvijas augstskolas piedalīsies augstākās izglītības pārvaldības projektā (23.05.2016.)

Pasaules Bankas eksperti veiks pētījumu Latvijas augstākās izglītības institūciju pārvaldības pilnveidei (31.03.2016.)